یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

چهل حکمت درباره نماز[۱]

نماز پاسخ‌دهنده تمامی نیازهای‌ فطری انسان است. امام خمینی (ره)

نماز وسیله پیوند‌ و ارتباط‌ مستحکم‌ انسانها با خداست. مقام مـعظم رهبری

نماز نـخستین عـملی است که در روز قیامت از آن سئوال می‌شود. امام صادق«ع»

نماز عالی‌ترین پیوند انسان با خداست. مقام معظم رهبری

به تصویر صفحه مراجعه شود نماز پایه و ستون دیـن است. رسول اکرم«ص»

نماز اولین‌ پرسش روز قیامت‌ است. امام صادق«ع»

نماز اولین کلام و آخرین‌ وصیت پیامبران و امامان معصوم (ع) بود. امام صادق«ع»

نماز بهترین خـدمت در راه خداوند متعال است. مقام معظم رهبری

نماز محبوبترین اعـمال نـزد خداوند بخشنده و مهربان‌ است. مقام معظم رهبری

نماز بهترین وسیله برای تقویت تقوای‌ الهی است. رسول اکرم«ص»

نماز جایگاهش در دین همانند جایگاه‌ سر در بدن است. رسول اکرم«ص»

نماز ستون دین اسلام‌ است. رسول اکرم«ص»

نماز و خوش اخلاقی و آشتی دادن مردم‌ بهترین اعمال‌ است. رسول اکرم«ص»

نماز کسی که در آن وضو و رکوع و فروتنی‌اش کامل نباشد ناقص‌ است. رسول اکرم«ص»

نماز فردی که غیبت مـی‌کند تا چهل‌ شبانه روز مورد قبول خداوند قرار نمی‌گیرد. رسول اکرم«ص»

نماز در اول وقت، نیکی کردن‌ به‌ پدر و مادر و جهاد در راه خدا محبوبترین کارها نزد خداوند متعال است. رسول اکرم«ص»

نماز را اگر کسی از وقت خودش به‌ تأخیر اندازد در آخرت شفاعت‌ نمی‌شود. علی«ع»

نماز خواندن در صف اول جماعت‌ مانند‌ جهاد‌ کردن در راه‌ خداست. رسول اکرم«ص»

نماز خواندن روی شیطان را سیاه‌ می‌کند. رسول اکرم«ص»

نماز وسـیله مـعراج مؤمنین است. رسول اکرم«ص»

نماز سیمای مکتب اسلام است. رسول اکرم«ص»

نماز را در اول وقت بخوان که از بهترین‌ کارهاست. علی«ع»

نماز را‌ به‌ فرزندانتان‌ یاد بدهید. علی«ع»

نماز پرچم دین اسلام است. رسول اکرم«ص»

نماز واجب‌ را به موقع بجا آوردن از بیست حج بهتر است. امام صادق«ع»

نمازی افضل است که با مسواک زدن‌ توأم باشد. رسول اکرم«ص»

نماز دارو و دوای‌ دردمندان‌ و بیچارگان‌ است. رسول اکرم«ص»

نماز ترازوی اعمال انسانهاست. رسول اکرم«ص»

نماز فـرد نـشسته‌ نصف‌ نماز فرد ایستاده است. رسول اکرم«ص»

نماز نخوان کافر است. امام صادق«ع»

نماز باعث خوشرویی و خوش خلقی‌ انسان می‌شود. امام صادق«ع»

نماز اصلی‌ترین جایگاه را در‌ زندگی‌ مردم‌ دارد. مقام معظم رهبری

نماز بهترین و محکمترین وسیله ارتباط میان انسان و خداست. مقام معظم رهبری

نماز باعث پیوند قلبهای امت اسلام‌ می‌شود.

نماز وسیله مهمی برای سنجش اعمال‌ انسانهاست. رسول اکرم«ص»

نمازخوان واقعی هـرگز پرونـده در دادگستری‌ تشکیل‌ نمی‌دهد. امام خمینی

نماز خوب فحشا و منکر را از یک ملت‌ بیرون می‌کند. امام خمینی

نماز شب‌ صورت انسان را نورانی‌ می‌کند. رسول اکرم«ص»

نماز شکننده کبر و خودبینی است. رسول اکرم«ص»

نماز بالاترین فریضه و کارخانه انسان‌ سازی‌ است. امام خمینی‌ ره

نماز سه ثلث دارد یک ثلث‌ طهارت، یک ثلث رکوع، یک ثلث سجود است. امام صادق«ع»

نماز حرام‌خوران‌ مثل‌ بنای‌ سـاختمان بـر ریگ است. رسول اکرم«ص»

منبع : [۱] . آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله تربیت » تیر و مرداد و شهریور ۱۳۷۶ – شماره ۱۲۰ از صفحه ۸۶ تا ۸۸دسته بندی مطلب : مقالات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز