دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

پيامهاي آسماني

۱- براي رفتن به مسجد بهترين لباس را انتخاب کنيد.

۲- نماز تشکر از خدا است.

۳- نماز ياد خدا است و تنها ياد خدا آرام بخش دلها است.

۴- هرگاه لغزشي سر زد فورا با نماز آن را اصلاح کنيد.

۵- عبادت حرکت در مسير مستقيم الهي است.

۶- خدا را بپرست و در راه عبادت او شکيبا باش.

۷- فرزندم نماز را بپا دار و امر به معروف و نهي از منکر کن.

۸- تنها کساني مساجد را آباد مي کنند که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند.

۹- نماز اهرم استعانت در غمها و مشکلها است.

۱۰- ما به تو خير کثير داديم پس نماز را بپا دار و قرباني کن.

۱۱- نماز براي اولياء خدا شيرين و براي منافقين سنگين است.

۱۲- حضرت مسيح: تا زنده هستم خداوند مرا به نماز و زکات سفارش کرده است.

۱۳- ابراهيم خليل همسر و کودک خود را در بيابانهاي داغ مکه به خاطر نماز رها کرد.

۱۴- در قيامت اهل بهشت از دوزخيان مي پرسند چه چيز شما را روانه آتش کرد مي گويند: ما پايبند نماز نبوديم.

۱۵- هرچه رنگ خدايي داشته باشد ماندگار است.

۱۶- آنقدر خدايت را عبادت کن تا به مقام يقين برسي.

۱۷- مرگ بر اين انسان! چقدر ناسپاس است.

۱۸- ذرات عالم وجود خدا را تسبيح مي گويند ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد.

۱۹- انسان با سجده، خود را همرنگ با هستي مي کند.

۲۰- محمدي کسي است که آثار سجده در پيشاني او نمايان باشد.

۲۱- وقتي به نماز جمعه فرا خوانده مي شويد شتاب کنيد به سوي ياد خدا و داد و ستد را رها کنيد.

۲۲- باني و معمار و مهندس مسجد بايد اهل نماز باشند.

۲۳- نمازگزار بايد با مردم خوب حرف بزند.

۲۴- خداوند ستايشگر کسي است که نماز را بر همه ي کارها مقدم مي دارد.

۲۵- قرآن از کساني که هنگام نماز کار و کسب را رها مي کنند ستايش مي کند.

۲۶- بعضي فرزند خود را نذر خدمت در مسجد مي کنند.

۲۷- يکي از اسرار نماز تشکر از ولي نعمت است.

۲۸- راه مستقيم چه راهي است؟

راه خدا و اولياء خدا

راهي که از هرگونه خطا و انحراف دور باشد

راهي که ترسيم کننده آن مرا دوست بدارد و نيازم را بداند

راهي که به بهشت وصل شود

راهي که با فطرت سالم هماهنگ باشد

راهي که از عالم بالا و بالاتر از دانش بشري باشد

راهي که بي شک و بدون پشيماني باشد

راهي که از همه راهها نزديکتر و روشن تر باشد

و بالاخره راه پيامبران و شهيدان و صالحان و صديقين است.

۲۹- نماز جنگ با شيطان است.

۳۰- بريدن از نماز زمينه ي گرايش به مفاسد است.

۳۱- براي حفظ نمازخانه هاي اديان آسماني خون دادن هم ارزش دارد.

۳۲- نماز يک معامله پر سود.

۳۳- هرگاه حضرت محمد صلي الله عليه و آله و حضرت علي عليه السلام دچار مشکلات مي شدند به نماز مي ايستادند.

۳۴- به خانواده خود فرمان نماز بده و بر اين پشتکار داشته باش و در اين راه صابر باش.

۳۵- قرآن در ستايش حضرت اسماعيل مي گويد: او پيوسته خانواده خويش را به نماز سفارش مي کرد.

۳۶- کسي که از ياد خدا روي بتابد زندگي نکبت باري خواهد داشت.

۳۷- انسان در نماز خدايي را ستايش مي کند که تمام هستي را تربيت مي کند.

۳۸- نسبت به تمام نمازها به خصوص نماز ظهر دقت داشته باشيد.

۳۹- انسان در برابر تلخي ها و سختي ها بي صبر و در مقابل لذتها و نعمتها تنگ نظر و بخيل است، مگر نمازگزاران.

۴۰- مؤمن واقعي کسي است که هرگاه ياد خدا برده شد دل او تکان بخورد.

۴۱- نماز شرط برادري و اخوت اسلامي است.

۴۲- کفار از نماز شما ناراحتند.

۴۳- با کسي که نماز را به بازي مي گيرد طرح دوستي نريزيد.

۴۴- در جهت گيري خانه ها و شهرسازي مسئله قبله و نماز را فراموش نکنيد.

۴۵- نماز سدي محکم در برابر سيل گناه.

۴۶- اي پيامبر به خاطر رضاي مرفهان بي درد نمازگزاران فقير را رها نکن.

۴۷- تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق در راه خدا تجارتي سودمند.

۴۸- راه اصلاح جامعه قرآن و نماز است.

۴۹- عدالت اجتماعي در کنار اقامه نماز تحقق مي يابد.

۵۰- مشورت همراه با نماز شيوه اهل ايمان است.

۵۱- در نماز از غضب شدگان و گمراهان برائت مي جوييم.

سفره ي اهل بيت

۵۲- رسول خدا صلي الله عليه و آله: يا علي اذان نور است.

۵۳- رسول خدا صلي الله عليه و آله: شيطان از صداي اذان فرار مي کند.

۵۴- پيامبر صلي الله عليه و آله: اذان گويان امت من با پيامبران و راستگويان و شهيدان برانگيخته مي شوند.

۵۵- علي عليه السلام: اذان گويان در روز رستاخيز با سر بلندي وارد مي شوند.

۵۶- هرکس صاحب فرزندي شد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگويد زيرا اين کار نوزاد را از شر شيطان حفظ مي کند.

۵۷- امام کاظم عليه السلام: در خانه خود اذان بگو تا شيطان از آنجا بگريزد و کودکان را با اذان گويي آشنا کنيد.

۵۸- رسول خدا صلي الله عليه و آله: نماز جماعت بيست و پنج برابر نماز فرادي فضيلت دارد.

۵۹- هنگامي که اذان نماز را شنيدي – هر چه سريعتر – به مسجد بيا، گر چه سينه خيز باشد.

۶۰- صفهاي نماز جماعت را هماهنگ و منظم نماييد تا دلهايتان متعادل شود.

۶۱- نخستين چيزي که از بنده حسابرسي مي شود نماز است.

۶۲- وقتي فرزندانتان به سن هفت سالگي رسيدند آنها را به نماز خواندن توصيه کنيد.

۶۳- رسول خدا صلي الله عليه و آله: نمازهاي پنجگانه همچون نهر گوارايي جلوي درب خانه شما است، چنانکه کسي هر روز خود را پنج بار در آن بشويد هيچگونه چرکي باقي نماند.

۶۴- از رسول خدا صلي الله عليه و آله است که: کسي که نماز را سبک شمارد از من نيست و او در حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.

۶۵- امام صادق عليه السلام: کسي که دوست دارد بداند نمازش پذيرفته شده يا نه؟ بايد بداند آيا نمازش او را از زشتيها و بديها دور کرده است؟

پس به اندازه اي که دور کرده باشد نمازش قبول شده است.

۶۶- مردي از امام زين العابدين عليه السلام پرسيد: ملاک پذيرش نماز چيست؟

امام فرمود: ولايت ما و برائت از دشمنان ما.

۶۷- علي عليه السلام: دزدترين مردم کسي است که از نماز خود بدزدد.

۶۸- علي عليه السلام: الله الله في الصلاة فانها خير العمل.

۶۹- فاطمه عليهاالسلام: خداوند نماز را پاک کننده شما از کبر و خود پرستي قرار داد.

۷۰- حضرت علي عليه السلام خطاب به امام حسن عليه السلام: فرزندم تو را به خواندن نماز در وقت آن توصيه و سفارش مي کنم.

۷۱- امام سجاد عليه السلام: هنگامي که به نماز مي ايستي طوري آن را به جاي آور که گويي آخرين نماز را مي خواني.

۷۲- امام صادق عليه السلام: شيعيان ما را در اوقات نماز بيازماييد که چگونه بر خواندن نماز در اول وقت همت مي گمارند.

۷۳- نگاه به صورت عالم متقي عبادت است.

۷۴- با کسي که اهل نماز نيست دوست نشويم.

۷۵- امام سجاد عليه السلام: خدايا مرا بنده خود ساز، ولي عبادتم را با عجب، فاسد مگردان.

۷۶- امام مجتبي عليه السلام: عابدتر از حضرت فاطمه عليهاالسلام کسي در دنيا نبود، آنقدر به عبادت مي ايستاد تا قدمهايش ورم مي کرد.

۷۷- رسول خدا صلي الله عليه و آله: ما عبدناک حق عبادتک.

۷۸- رسول خدا صلي الله عليه و آله: آفت عبادت سستي است.

۷۹- رسول خدا صلي الله عليه و آله: دنيا، ساعت و لحظه اي بيش نيست، آن را در راه عبادت خدا به کار گيريد.

۸۰- امام صادق عليه السلام، عمل خالص، آن است که از احدي، به جز خداوند، انتظار مدح و ستايش نداشته باشي.

۸۱- رسول خدا صلي الله عليه و آله: بنده اي نيست که چهل روز تمام، کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، مگر آنکه چشمه هاي حکمت و خرد، از روح و جانش بر زبانش جاري شود.

۸۲- اخلاص، دانشگاهي است که در مدت چهل روز، فارغ التحصيلاني حکيم و فرزانه، تحويل مي دهد.

۸۳- علي عليه السلام: به قبولي عمل، بيش از اصل عمل توجه داشته باشيد.

۸۴- امام رضا عليه السلام: هرکس نماز بخواند ولي زکات نپردازد، نمازش قبول نمي شود.

۸۵- علي عليه السلام: هرگاه غذاي تو از راه صحيح و حلال نباشد، خداوند تسبيح گفتن و شکر کردن تو را قبول نمي کند.

۸۶- رسول خدا صلي الله عليه و آله: کسي که غيبت زن و مرد مسلماني را بکند تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمي پذيرد، مگر آنکه آن شخص او را ببخشد.

۸۷- رسول خدا صلي الله عليه و آله: اي ابوذر! از دوري و قطع رابطه با برادر ديني بپرهيز، چرا که عمل اينگونه اشخاص پذيرفته نيست.

۸۸- امام صادق عليه السلام: هر مؤمني که نسبت به برادر ديني اش، نيت بدي داشته باشد خداوند عمل او را قبول نمي کند.

۸۹- امام صادق عليه السلام: بداخلاقي با مردم، چنان عمل را فاسد مي کند که سرکه، عسل را.

۹۰- نمازگزار و اهل عبادت، بايد روابط ديني مستحکمي با بندگان خدا داشته باشد، تا عبادتهايش شايستگي قبولي را داشته باشد.

۹۱- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله: هرکس زن بد رفتار و اذيت کننده اي داشته باشد، خداوند نماز و کارهاي نيک آن زن را نمي پذيرد مرد نيز همچنين است.

۹۲- امام صادق عليه السلام: نماز فرزنداني که با خشم به پدر و مادر خود نگاه مي کنند قبول نمي شود، گرچه والدين، نسبت به آنان کوتاهي و ظلمي کرده باشند.

۹۳- علي عليه السلام: هرگاه نمازهاي مستحب به نمازهاي واجب ضرر برساند، موجب قرب به خدا نخواهد بود.

۹۴- علي عليه السلام: عبادت بدون بصيرت و فکر، بي ارزش است.

۹۵- امام علي عليه السلام: خدايا افتخارم همين بس، که بنده تو هستم.

۹۶- خدايا اگر مرا به دوزخ افکني، به دوزخيان اعلام خواهم کرد که من تو را دوست دارم!

۹۷- علي عليه السلام: خدايا، عبادت من نه از روي طمع به بهشت يا ترس از دوزخ است، بلکه تو را شايسته عبادت يافته و مي پرستم.

۹۸- رسول خدا صلي الله عليه و آله: نماز پيمان خداوند است.

۹۹- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله: نماز، نور چشم من است.

۱۰۰- نماز داروي تکبر است. علي عليه السلام: خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر دور کند.

۱۰۱- نماز سيماي مکتب است.

۱۰۲- پيامبر صلي الله عليه و آله: نماز به منزله ي پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است.

۱۰۳- نماز، پايه و ستون دين است.

۱۰۴- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله: جايگاه نماز در اسلام به منزله ي سر نسبت به تن مي باشد.

۱۰۵- نماز کليد بهشت است.

۱۰۶- نماز وسيله سنجش مردم است.

۱۰۷- نماز اساس دين است.

۱۰۸- نماز اولين سؤال در قيامت است.

۱۰۹- نماز گناهان را از بين مي برد. در حديث، نماز به نهري تشبيه شده که انسان روزي پنج بار در آن شستشو مي کند و ديگر چرکي باقي نمي ماند.

۱۱۰- نماز وسيله نزديک شدن انسان به خدا است.

۱۱۱- امام صادق عليه السلام: نماز آخرين سفارش انبياء است.

۱۱۲- نماز کوبنده شيطان است.

۱۱۳- علي عليه السلام: سارقترين افراد، آنانند که از نمازشان بکاهند و بدزدند.

۱۱۴- کسي که نماز را سبک شمارد و ضايع کند، نسبت به غير نماز، تضييع بيشتري خواهد داشت.

۱۱۵- رسول خدا صلي الله عليه و آله هنگام اذان به بلال مي فرمود: اي بلال؛ ما را از غم و اندوه و تلخي رهايي بخش.

۱۱۶- امام باقر عليه السلام: در نماز، توجه به خدا داشته باش، زيرا از نماز، آن مقدار قبول مي شود که با توجه خوانده شود.

۱۱۷- پيامبر خدا صلي الله عليه و آله: دو رکعت نماز کسي که مسواک کند، از هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است.

۱۱۸- امام رضا عليه السلام: وضو، يک ادب در برابر خدا است تا بنده، هنگام نماز، وقتي در برابر خدا مي ايستد، پاک باشد.

۱۱۹- امام رضا عليه السلام: وضو دل و روح را آماده ايستادن در برابر پروردگار مي سازد.

۱۲۰- اذان، صدايي است که شيطانها را به فرار و دلهره وامي دارد.

۱۲۱- در خانه ها، به خصوص هنگام بيماري، اذان بگوييد و بکوشيد که با صداي زيبا باشد.

۱۲۲- رسول خدا صلي الله عليه و آله: روز قيامت، اذان گويان با سرافرازي تمام، با قامتي برافراشته محشور مي شوند.

۱۲۳- مؤذن، در اجر و پاداش، با کساني که به خاطر اذان او به نماز آيند، شريک است.

۱۲۴- امام صادق عليه السلام: دل، حرم الهي است، جز خدا را در آن وارد نسازيد.

۱۲۵- خدايا! کوچکي بودم که بزرگم کردي، ذليلي بودم که عزتم بخشيدي، جاهلي بودم که آگاهم کردي، گرسنه اي بودم که سيرم ساختي، برهنه اي بودم که مرا پوشاندي، گمراهي بودم که هدايتم نمودي، فقيري بودم بي نيازم کردي، بيماري بودم شفايم بخشيدي، گناه کردم، پوشاندي.

۱۲۶- در قيامت انسانها براساس نيت هايشان برانگيخته مي شوند.

۱۲۷- علي عليه السلام: ريا کار سه نشان دارد: وقتي تنها است، با کسالت و بيحالي است، وقتي با مردم است، نشاط پيدا مي کند، اگر تشويقش کنند، کار بيشتري مي کند و اگر بدگويي کنند کم کاري مي کند.

۱۲۸- علي عليه السلام: هرگاه خلوص در دل آيد، نورانيت و بينش به همراه آن مي آيد.

۱۲۹- شخصي خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت: گناهانم بسيار و عملم اندک است. فرمود: سجده هاي خود را زياد کن، زيرا آنگونه که باد، برگ درختان را مي ريزد، سجده هم گناهان را مي ريزد.

۱۳۰- پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله: اگر مي خواهي در قيامت با من باشي، در پيشگاه خدا سجده هاي طولاني داشته باش.

۱۳۱- امام سجاد عليه السلام: هرگاه بنده اي سبحان الله بگويد، همه فرشتگان بر او درود مي گويند.

۱۳۲- بهترين نماز، آن است که قنوتش طولاني تر باشد.

۱۳۳- رسول خدا صلي الله عليه و آله: دعاي پس از نماز صبح، براي زندگي و جلب رزق، مؤثرتر است.

۱۳۴- در حديث است: خداوند به حضرت موسي فرمود: دليل آنکه تو را به پيامبري مبعوث کردم سجده هايي بود که بعد از نماز داشتي.

۱۳۵- سجده بعد از نماز، شکرانه توفيق انجام نماز است.

۱۳۶- رسول خدا صلي الله عليه و آله به علي عليه السلام فرمود: بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب.

۱۳۷- شرف مؤمن، به نماز شب او است.

۱۳۸- رسول خدا صلي الله عليه و آله: نماز کسي که صداي اذان را بشنود و بي دليل، در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، ارزش ندارد.

۱۳۹- شرکت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بيمه مي کند.

۱۴۰- پيامبر اسلام: براي هر گامي که به سوي نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.

۱۴۱- همين که کسي براي شرکت در نماز جماعت از منزل خارج مي شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر مي برد، پاداش کسي را دارد که در اين مدت، به نماز مشغول بوده است.

۱۴۲- رسول خدا صلي الله عليه و آله: يک نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادي در خانه است. پرسيدند آيا يک روز نماز؟ فرمود: بلکه يک نماز.

۱۴۳- رسول خدا صلي الله عليه و آله: صفهاي نماز جماعت، همانند صفهاي فرشتگان در آسمان چهارم است.

۱۴۴- اولين نماز جماعتي هم که برپا شد، به امامت رسول خدا صلي الله عليه و آله و شرکت حضرت علي عليه السلام و حضرت خديجه و جعفر طيار (برادر حضرت علي عليه السلام) بود.

۱۴۵- علي عليه السلام: روز پنجشنبه، دواهاي ضعيف کننده نخوريد، پرسيدند: چرا؟ فرمود: براي آنکه شما را از حضور در نماز جمعه باز ندارد.

۱۴۶- انتخاب امام جماعت:

۱- کسي که قرائت نمازش بهتر باشد (اقرئهم)

۲- کسي که در هجرت، پيشقدم باشد (اقدمهم هجرة)

۳- کسي که دين شناستر و در مراتب علمي برتر باشد. (اعلمهم بالسنة و افقههم في الدين)

۴- کسي که سن بيشتري داشته باشد (فاکبرهم سنا)

۵- کسي که انس او با قرآن بيشتر باشد.

۶- کسي که زيباتر و خوشروتر باشد.

۷- صاحب منزل، از مهمان در امام جماعت شدن مقدم است.

۸- امام جماعت دائمي، مقدم است.

۱۴۷- خوابي که مقدمه جماعت باشد بهتر از مناجاتي است که حال جماعت را از بين ببرد.

۱۴۸- حضرت علي عليه السلام: بهترين اوقات خود را براي نماز قرار بده.

۱۴۹- علي عليه السلام: تمام کارهاي تو تابع نماز تو است.

۱۵۰- نماز، کليد قبولي تمام عبادتها است.

۱۵۱- نماز اولين سؤال در قيامت است.

۱۵۲- به امام سجاد عليه السلام که به سوي مسجد مي رفت، گفتند: گويا منزل عروس مي روي؟! امام فرمود: ملاقات با خالق زيباييها دارم.

۱۵۳- حضرت امير عليه السلام: همين که خداوند در چشم مؤمنين بزرگ شد، غير او هرچه و هرکس باشد کوچک جلوه خواهد کرد.

۱۵۴- حضرت زينب کبري عليهماالسلام عصر عاشورا گفت: خداوندا اين اندک را از ما بپذير.

حادثه کربلا و شهادت امام حسين عليه السلام بسيار بزرگ بود ولي کسي که خدا را بزرگ ديد آن حادثه را هم کوچک مي بيند.

۱۵۵- امام سجاد عليه السلام در دعاي ابوحمزه ثمالي: خدايا چرا هنگام نماز، من نشاط ندارم؟ شايد مرا از درگاه خود رانده اي، شايد به خاطر ياوه گوييها توفيقم کم شده، شايد مرا صادق نمي داني، شايد رفيق بد در من اثر گذاشته و…..

۱۵۶- رسول اکرم صلي الله عليه و آله سحرها به آسمان و ستارگان نگاه مي کرد و مي گفت: پروردگارا اينها را بيهوده خلق نکردي بعد به نماز مي ايستاد.

۱۵۷- والدين از سه سالگي بايد فرزندان خود را با بيان کلماتي از قبيل «لا اله الا الله» آشنا کنند. بعد از مدتي او را در کنار خود بنشانند و کم کم او را آماده نماز نمايند.

۱۵۸- امام صادق عليه السلام: هنگام سجده پيشاني مقدسش را بر خاک کربلا مي گذاشت.

۱۵۹- نماز گزاري که مي داند هر رکعت نماز با مسواک، برابر هفتاد رکعت نماز است مسواک را رها نمي کند.

۱۶۰- يکي از برکات مسجد و نماز، پيدا کردن دوست خوب است.

۱۶۱- امام رضا عليه السلام لباسي را که در آن يک ميليون رکعت نماز خوانده بودند به «دعبل» شاعر انقلابي که بيست سال فراري دستگاه بني عباس بود و در سن حدود ۹۰ سالگي بعد از نماز صبح شهيد شد جايزه دادند، مردم شهرستان قم براي خريداري آن لباس پولهاي هنگفتي پيشنهاد کردند ولي دعبل آن را نپذيرفت.

۱۶۲- نمازي که با شرايط و دستوراتش اقامه نشود فرشته آن را به صورت تاريک بالا مي برد و نماز مي گويد: خداوند تو را ضايع کند، همانگونه که تو مرا ضايع کردي.

نفحاتي از روح خدا

۱۶۳- مسجد النبي مرکز سياست اسلامي بوده است و ثقل قدرت اسلامي.

۱۶۴- همانطوري که پيغمبر توي مسجد زندگي مي کرد، توي همان مسجد با مردم معاشرت مي کرد و از همان مسجد هم تجهيز مي کرد جيوش را براي کوبيدن قدرتها.

۱۶۵- نماز جمعه که نمايشي از قدرت سياسي و اجتماعي اسلام است. بايد هرچه شکوهمندتر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه يک نماز عادي است.

۱۶۶- شما بايد هشيار باشيد که مسجدهايتان و محرابهايتان و منبرهايتان را حفظ کنيد و بيشتر از سابق شمايي که اين معجزه را از مسجد ديديد، حالا بايد برويد دنبال اين مرکز معجزه، نه رها کنيد او را.

۱۶۷- پيروزي ما براي اداره مسجد است ما اگر نماز نباشد و آداب اسلامي نباشد، چه داعي داريم که بياييم خودمان را به مهلکه بياندازيم و وارد اين امور بشويم؟

۱۶۸- مراکزي که مراکز بسط حقيقت اسلام است، بسط فقه اسلام است و آن مساجد است اينها را خالي نگذاريد. اين يک توطئه است که مي خواهند مسجدها را کم کم خالي کنند.

۱۶۹- چون ملت مبارز رمز پيروزي را يافته است و با هوشياري دريافته که بسيج عمومي از سنگرهاي الهي مساجد و منابر و محافل ديني انجام گرديد، لازم است اين سنگرهاي اسلامي را حفظ نماييم.

۱۷۰- چرا ظهر که مي شود بازار را رها نمي کنيد که برويد سراغ نماز؟

۱۷۱- مردم در هر روز مجتمع بشوند در مساجد، نه از پيرمردها و از کارافتاده ها، نه، مساجد بايد مجتمع بشود از جوانها.

۱۷۲- مسيحيون خيال نکنند که اسلام هم، مسجد هم، مثل کليسا است، مسجد وقتي در آن نماز برپا مي شده است تکليف معين مي کرده اند، جنگها از آن شالوده اش ريخته مي شده است، تدبير ممالک از مسجد شالوده اش ريخته مي شده است. مسجد مثل کليسا نيست، کليسا يک رابطه فردي مابين افراد و خداي تبارک و تعالي (علي زعمهم) است.

۱۷۳- من تکليفم را بايد ادا کنم به شما بگويم شما دانشگاهي ها! شما دانشجوها! همه تان مساجد را برويد پر کنيد، سنگر هست اينجا، سنگرها را بايد پر کرد، محراب به آن مي گويند يعني آنجائي که حرب از آنجا شروع مي شود، محل حرب.

۱۷۴- مساجد و محافل دينيه را که سنگرهاي اسلام در مقابل شياطين است هرچه بيشتر گرم و مجهز نگه داريد.

۱۷۵- اي ملت! مسجدهاي خودتان را حفظ کنيد. اي روشنفکران! مسجدها را حفظ کنيد، روشنفکر غربي نباشيد روشنفکر وارداتي نباشيد. اي حقوقدانها! مسجدها را حفظ کنيد. برويد به مسجد، اين مسجدها را حفظ کنيد تا اين نهضت به ثمر برسد، تا مملکت شما نجات پيدا کند.

۱۷۶- هم دانشگاه ها را حفظ کنيد هم مساجد را حفظ کنيد منافات با هم ندارد دانشگاهي باشيد مسجد هم برويد مساجد را هم تعمير کنيد مساجد را هم آباد کنيد از رفتن خودتان.

۱۷۷- مسجدها را خالي نکنيد، تکليف است امروز، امروز، يک روزي است استثنايي ما در يک مقطعي از عصر واقع شده ايم که استثنايي است.

۱۷۸- اين بازار است که بايد درست توجه بکند و قشرهاي مختلفي که دارد توجه بکند و مساجد را آباد بکنند و مساجد را پر بکنند از جمعيتهاي خودشان، در ممالک اهل سنت آنکه من ديدم در حجاز وقتي که اذان ظهر گفته مي شود بازارها بسته مي شود يا باز است و شرطه آنها را حفظ مي کند و مي روند مسجدالحرام براي نماز يا مسجد النبي براي نماز.

۱۷۹- اگر اين مسجد و مرکز ستاد اسلام قوي باشد، ترس از فانتوم نداشته باشيد، ترس از آمريکا و شوروي و اينها نداشته باشيد، آن روز بايد ترس داشته باشيد که شما پشت بکنيد به اسلام، پشت کنيد به مساجد.

۱۸۰- جوانهاي عزيز رزمنده سنگرها را به مسجد و معبد تبديل کردند.

۱۸۱- سعي کنيد که مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد.

۱۸۲- مساجد بهترين سنگرها و جمعه و جماعات مناسبترين ميدان تشکل و بيان مصالح مسلمين مي باشند.

۱۸۳- آقايان سعي کنيد در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببريد، تبليغات مذهبي بکنيد، مسجد بسازيد، اجتماعا نماز بخوانيد، تظاهر به نماز خواندن بکنيد. وحدت مذهبي لازم است، وحدت مذهبي است که اين اجتماع عظيم و فشرده را ايجاد مي کند، اگر علاقه به استقلال ايران داريد، وحدت مذهبي داشته باشيد.

۱۸۴- اين عباداتي که انبياء آورده اند و شما را به آن دعوت کرده اند مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اين طور چيزها، اينها نسخه هايي هستند از طبيبهاي واقعي که آمدند شما را برسانند به مرتبه هاي کمال.

۱۸۵- در اسلام از نماز هيچ فريضه اي بالاتر نيست.

۱۸۶- شما پرونده هايي که در دادگستريها در جاهاي ديگر، دادگاه ها هست برويد ببينيد، از نمازخوانها ببينيد پرونده هست آنجا؟ از بي نمازها پرونده هست، هرچه پرونده پيدا کنيد، پرونده بي نمازها است.

۱۸۷- نماز پشتوانه ملت است.

۱۸۸- سيدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند وقتي يکي از اصحاب گفت: ظهر شده است فرمود که ياد من آورديد ياد آورديد نماز را، خدا تو را از نمازگزاران حساب کند و ايستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما مي خواهيم جنگ بکنيم، خير، جنگ را براي نماز کردند.

۱۸۹- نماز خوب فحشا و منکر را از يک امتي بيرون مي کند.

۱۹۰- اينهايي که در اين مراکز فساد کشيده شده اند، اينها آن بي نمازها هستند. نمازخوانها توي مساجدند و مهيايند براي خدمت.

۱۹۱- مسجدها را خالي نکنيد، تکليف است امروز. امروز، يک روزي است استثنايي ما در يک مقطع از عصر واقع شده ايم که استثنايي است.

۱۹۲- ما با ذکر خدا با اسم خدا پيش برديم و نماز بالاترين ذکر خدا است.

۱۹۳- اگر در نماز کوتاهي بشود و هرکس بگويد خوب من خودم تنهايي مي روم تو خانه ام مي خوانم، خير، نماز را تو جماعت بخوانيد اجتماع بايد باشد.

۱۹۴- مساجد را پر کنيد، اينها از مساجد مي ترسند.

۱۹۵- نماز بخوانيد از همه فريادها بالاتر است.

۱۹۶- اجتماع کنيد، نمازهاي جمعه را با شکوه به جا بياوريد و نمازهاي غير جمعه را هم که شيطانها از نماز مي ترسند از مسجد مي ترسند.

۱۹۷- گاهي عمل، خوب عملي است، نماز ديگر از اعمال بسيار بزرگ است لکن نمازگزار بد است، نماز خوب است، نمازگزار اين را به ريا انجام مي دهد، جهنم مي رود، با نمازش جهنم مي رود.

۱۹۸- در نماز وقتي مي ايستيد بايد همه جهات را، جهات نماز را حفظ کنيد تا نماز درست باشد.

۱۹۹- ما اگر نماز نباشد و آداب اسلامي نباشد، چه داعي داريم که بياييم خودمان را به مهلکه بيندازيم و وارد اين امور بشويم؟ ما براي اسلام اين کارها را مي کنيم و شما، شما ملت براي اسلام قيام کرديد و براي اسلام اين همه زحمت کشيديد و داريد مي کشيد.

۲۰۰- من امروز بايد بگويم که حفظ مساجد تکليف است براي مسلمانها، حفظ مساجد امروز جزء اموري است که اسلام به او وابسته است.

۲۰۱- احياء کنيم اين سنت سياسي اسلام را، همانطوري که در روز جمعه بحمدالله مي رويد، روز غير جمعه هم برويد مساجد را پر کنيد.

۲۰۲- ارزش همه چيز به آن چيزي است که براي او انسان مي کند. نماز هم که انسان مي خواند ارزشش به آن نيتي است که به آن نيت وارد نماز مي شود. اي چه بسا نمازگزاراني که نمازشان در جهنم وارد مي شود وقتي است که ارائه بخواهند بدهند به مردم و چه بسا ارتشيهايي که براي خدا عمل مي کنند، سربازهايي که براي خدا عمل مي کنند، پاسداراني که براي خدا خدمت مي کنند، ارزش آنها از نماز هم بيشتر است.

۲۰۳- کوشش کنيد که اجتماعاتي که مي کنيد و سمينارهايي که درست مي کنيد معنويت در آن باشد، از همه جا و در همه جا توجه به تربيت انبياء داشته باشيد. شما در قرآن کريم در اول سوره قرآن کريم مي خوانيد که «الحمد لله رب العالمين» کلمه ربوبيت را و مبدأ تربيت را در اول قرآن طرح مي کند و ما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز چندين مرتبه اين را در رکعات نماز بخوانيم و توجه داشته باشيم به اينکه مساله تربيت و ربوبيت که درجه اعلاي آن مخصوص به خداي تبارک و تعالي است و دنبال او منعکس مي شود در انبياء عظام و به وسيله ي آنها به ساير انسانها.

۲۰۴- تحقيقا احياي نماز جمعه در ايران از مسائل بسيار مهم است. نماز جمعه موجب مي شود تا مسائل فراموش شده در اسلام به بهترين وجه براي مردم گفته شود.

۲۰۵- آقايان بايد با سفارش به مردم و نسلهاي آينده به اين مسأله اهميت بدهند که نماز جمعه در رأس همه امور است و مردم را مجتمع کنند که در اين خللي وارد نشود.

۲۰۶- نماز جمعه يک عبادت سر تا پا سياسي است.

۲۰۷- از معجزات انبياء و خصوصا اسلام اين است که عرفانش آميخته است با عبادتش. اگر انسان، يک نفر آدم که اهل آن مسائل است همين نماز را در اذکار و کارهاي ديگرش دنبالش برود، مي بيند که چه درياي خروشاني است، معراج است، معراج مؤمن است. يعني، تا آن مافوق عالم طبيعت و مافوق عالم وجود، انسان را مي کشاند.

۲۰۸- نماز را کوچک حساب نکنيد نماز و ساير احکام براي تربيت شما است براي هدايت شما است.

۲۰۹- نمازخوان ولو اينکه يک مرتبه ي نازله اي را دارد، از آن نمازنخوان بهتر است، مهذب تر است اين دزدي نمي کند.

۲۱۰- نماز جمعه موجب مي شود تا مسائل فراموش شده در اسلام به بهترين وجه براي مردم گفته شود.

۲۱۱- هر روز در محله ها اجتماع و رسيدگي به اوضاع شهر و محله، در هر هفته اجتماع بزرگ در شهرها و در جاهايي که شرايط نماز محقق است براي بررسي به اوضاع شهرستان و بالاتر، اوضاع تمام کشور و در هر سال باز دو اجتماع بزرگ براي بررسي به اوضاع کشورها و در هر سال يک اجتماع بسيار بزرگ از تمام ممالک اسلامي براي حج و آن مواقفي که در حج هست اجتماعات در آنجا براي رسيدگي به اوضاع تمام کشورهاي اسلامي.

۲۱۲- نماز جمعه که نمايشي از قدرت سياسي و اجتماعي اسلام است بايد هر چه شکوهمندتر و پر محتواتر اقامه شود.

۲۱۳- نماز جمعه و مساجد در صدر اول اسلام يک وضعي داشت و بعد به تدريج آن محتواي خودش را از دست داد.

۲۱۴- قلب ما باور نکرده که سرمايه عالم آخرت و وسيله زندگاني روزگاري غير متناهي، نماز است ما نماز را سربار زندگاني خود مي شماريم و تحميل و تکليف مي دانيم.

۲۱۵- در بين اطاعات و عبادات هيچ يک به مرتبه اين نماز که معجوني است جامع الهي که متکفل سعادت بشر است و قبولي آن موجب قبولي جميع اعمال است نمي باشد.

۲۱۶- نماز سمت جامعيت دارد و منزله آن در عبادات به منزله انسان کامل است و منزله ي اسم اعظم بلکه خود اسم اعظم است.

۲۱۷- در اسلام از نماز هيچ فريضه اي بالاتر نيست. نماز پشتوانه ملت است. نماز يک کارخانه انسانسازي است ما با ذکر خدا، با اسم خدا پيش برديم و نماز بالاترين ذکر خدا است.

۲۱۸- قبولي نماز شرط قبولي ساير اعمال است و اگر نماز قبول نشود به اعمال ديگر نظر نکنند.

۲۱۹- نماز جماعت را انسان خيال مي کند خوب يک عبادتي است که با هم جمع مي شوند يک نمازي را مي خوانند لکن در اين نماز جماعت ها مسايل سياسي بايد طرح بشود.

۲۲۰- حفظ مساجد امروز جزء اموري است که اسلام به او بسته است.

۲۲۱- اجتماع کنيد، نمازهاي جمعه را باشکوه به جا بياوريد و نمازهاي غير جمعه را هم، که شيطانها از نماز مي ترسند، از مسجد مي ترسند.

۲۲۲- ملت عظيم و عزيز با شرکت خود بايد اين سنگر اسلامي را هر چه عظيم تر و بلند پايه تر حفظ نمايند تا به برکت آن توطئه هاي خائنانه و دسيسه هاي مفسدان خنثي شود.

۲۲۳- نماز را در جماعت بخوانيد، اجتماع بايد باشد.

۲۲۴- اين نماز جمعه يک نماز جمعه سياسي است. يک اجتماعي سياسي است که مع الاسف در سالهاي طولاني از دست ما رفته بود و مورد طعن ديگران هم شده بود.

۲۲۵- نماز جمعه يک اجتماع سياسي است. نماز جمعه يک عبادت سر تا پا سياسي است.

۲۲۶- مسجد مرکز اجتماع سياسي است و از اين قدري وسعتش زيادتر، مي شود نماز جمعه در هر هفته همه مجتمع بشوند در يک جايي، به حسب اختلافات، اين شهر کوچکي است به اندازه خودش، يک شهر بزرگي است مثل تهران به اين ترتيب که هست، اين يک اجتماع بزرگتر در هر هفته، آن اجتماع کوچک در هر روز چند دفعه، اين يک اجتماع بزرگ در هر هفته يک دفعه، با خطبه ها و با روشنگريها.

۲۲۷- هر روز اجتماعات در تمام مساجد کشورهاي اسلامي از شهرستان گرفته است تا دهات و قراء و قصبات، روزي چند مرتبه اجتماع براي جماعت و براي اينکه مسلمين در هر بلدي، در هر قضيه اي از احوال خودشان مطلع بشوند، از احوال مستضعفين اطلاع پيدا کنند.

۲۲۸- ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه يک نماز عادي است، نماز جمعه با شکوهمندي که دارد براي نهضت کوتاه عمر ما يک پشتوانه محکم و در پيشبرد انقلاب اسلامي ما عامل مؤثر و بزرگي است.

۲۲۹- بحمدالله در اين نهضت نماز جمعه با محتواي حقيقي آن تحقق يافت و آقايان بايد با سفارش به مردم و نسل هاي آينده به اين مسأله اهميت بدهند که نماز جمعه در رأس همه ي امور است.

۲۳۰- يکي از برکات اين نهضت و انقلاب، همين اقامه نماز جمعه ها است.

۲۳۱- برپايي نماز جمعه يکي از برکات بسيار عظيم اسلام بود

امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه هايشان بيرون ريخته و در مراکز نماز جمعه اجتماع و با يکديگر تفاهم مي کنند و به مسايل سياسي و ديني گوش مي دهند، که اين مسئله بسيار ارزشمند است.

نماز در کلام رهبر

۲۳۲- بر پا داشتن نماز، نخستين ثمره و نشانه ي حکومت صالحان است. و در رتبه ي بعد از آن است که نوبت به «زکوة» به مثابه ي تنظيم مالي جامعه و ريشه کن کردن فقر، و نيز امر به معروف و نهي از منکر يعني سوق دادن به نيکي ها و باز داشتن از بديها مي رسد. «الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر.»

۲۳۳- اقامه نماز فقط اين نيست که صالحان، خود نماز بگذارند، اين چيزي نيست که بر تشکيل حکومت الهي متوقف باشد، بلکه بايد اين ستون دين در جامعه، به پا داشته باشد و همه کس با رازها و اشاره هاي آن آشنا و از برکات آن برخوردار گردند.

۲۳۴- بايد درخشش معنويت و صفاي ذکر الهي همه آفاق جامعه را روشن و مصفا کند و تن ها و جانها با هم به نماز بشتابند و در پناه آن طمأنينه و استحکام يابند.

۲۳۵- نماز، رکن اصلي دين است و بايد اصلي ترين جايگاه را در زندگي مردم داشته باشد.

۲۳۶- حيات طيبه انسان در سايه حاکميت دين خدا، وقتي حاصل خواهد شد که انسانها دل خود را با ياد خدا زنده نگهدارند و به کمک آن بتوانند با همه جاذبه هاي شر و فساد مبارزه کنند و همه بتها را بشکنند و دست تطاول همه شيطانهاي دروني و بروني را از وجود خود قطع کنند.

۲۳۷- ذکر و حضور دائمي فقط به برکت نماز حاصل مي شود.

۲۳۸- نماز در حقيقت پشتوانه مستحکم و ذخيره تمام نشدني در مبارزه ئي است که آدمي با شيطان نفس خود که او را به پستي و زبوني مي کشد، و شيطانهاي قدرت که با زر و زور، او را وادار به ذلت و تسليم مي کنند، هميشه و در همه حال دارد.

۲۳۹- هيچ وسيله اي مستحکمتر و دائمي تر از نماز براي ارتباط ميان انسان و خدا نيست.

۲۴۰- مبتدي ترين انسانها رابطه خود را با خدا به وسيله نماز آغاز مي کنند. برجسته ترين اولياء خدا نيز، بهشت خلوت انس خود با محبوب را در نماز مي جويند.

۲۴۱- اين گنجينه ذکر و راز را هرگز پاياني نيست، و هر که با آن بيشتر آشنا شود جلوه و درخشش بيشتري در آن مي يابد.

۲۴۲- کلمات و اذکار نماز، هر يک خلاصه اي است که به بخشي از معارف دين اشاره مي کند.

۲۴۳- نمازي که با تدبر در معاني، و بدون سهو و غفلت گزارده شود، انسان را روز به روز با معارف الهي آشناتر و به آن دلبسته مي سازد.

۲۴۴- جوانان ما که اکنون بار امانت سنگيني را بر دوش گرفته اند بايد نماز را منبع قدرتي لايزال بدانند و در برابر جبهه ي فساد بي عدالتي و کجروي که امروز بشريت را تهديد مي کند، از نماز و ياد خدا نيرو بگيرند.

۲۴۵- ميدان مبارزه اي که امروز پيش روي ما است، ما را به تکيه گاه مستحکم ذکر خدا و اميد و اعتماد به او، بيش از هميشه و بيش از همه، محتاج مي سازد.

۲۴۶- نماز با حضور و با توجه، نمازي که از ياد و ذکر سرشار است، نمازي که آدمي در آن با خداي خود سخن مي گويد و به او دل مي سپارد. نمازي که والاترين معارف اسلام را پيوسته به انسان مي آموزد. چنين نمازي انسان را از پوچي و بي هدفي و ضعف مي رهاند و افق زندگي را در چشمش روشن مي سازد.

۲۴۷- انسان هميشه به نماز، محتاج است، و در عرصه خطر، محتاج تر.

۲۴۸- حقيقت آن است که در کار معرفي نماز کوتاهيهاي زيادي شده است. و در نتيجه آن که نماز هنوز جايگاه شايسته خود را، حتي در نظام اسلامي ما، به دست نياورده است.

۲۴۹- از کودک دبستاني تا پژوهشگر دوره هاي عالي، هر يک فراخور ذهن و معرفت خود، مي توانند در راه شناختن نماز و رازهاي آن قدمهايي بر دارند، و با ناشناخته هايي آشنا شوند.

۲۵۰- در جامعه ي ما فصل مهمي بايد در معرفي نماز در همه سطوح گشوده شود.

۲۵۱- رسانه ها و به خصوص صدا و سيما با شيوه هاي گوناگون نماز را معرفي و يادآوري کنند. همه جا و هميشه در راديو و تلويزيون نماز در اولويت گذاشته شود، و شوق ايمان و عطش ياد خدا در دلها پديدار آيد.

۲۵۲- در کلاسهاي دروس ديني مدارس و دانشگاه ها درس نماز جايگاه خود را باز يابد و سخنان سنجيده و افکار بلند در بازشناسي نماز، فراهم و در معرض ذهن و دل دانشجويان و دانش آموزان گذاشته شود.

۲۵۳- فلسفه نماز و تحليل رازها و رمزهاي آن، با زبان هنر در معرض ديد همگان قرار گيرد، تا هرکس به قدر ظرفيت خود از آن متمتع گردد.

۲۵۴- در همه ي مراکز عمومي: مدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها، سربازخانه ها، فرودگاه ها، ايستگاه هاي قطار، ادارات دولتي و امثال آن، جايگاه هاي مناسبي براي نماز پيش بيني شود.

۲۲۵- مساجد و نمازخانه ها، پاکيزه و مرتب و رغبت انگيز باشد. نماز در وقت فضيلت و به جماعت گزارده شود.

۲۵۶- در هر محيطي برجستگان و بزرگان آن بر ديگران پيشقدم شوند و عملا اعتناء به نماز را به ديگران بياموزاند.

۲۵۷- ناگفته هاي باب نماز بسيار است و قاصري چون اينجانب کوچکتر از آن است که به همه آن معارف دست يابد چه رسد به اينکه آن را در پيامي يا پيامهايي بگنجاند.

۲۵۸- نماز در عرصه تکاپوي لايزال و ناگزيري که بشر بدان مامور بلکه مطبوع گرديده است بزرگترين فريضه و موثرترين ابزار است.

۲۵۹- سرچشمه جوشاني است که از نمازگزار انساني روشن ضمير و ثابت قدم و بي دغدغه و اميدوار مي سازد.

۲۶۰- اينک نماز موهبتي بي دليل و سرچشمه فيضي لايزال در اختيار ما است که با آن نخست از خويش و سپس از هر آنکه بدو مهر مي ورزيم، انسان صالح بسازيم.

۲۶۱- دريغ است که آدمي عمري را در جوار بهشت مصفائي بگذراند و سري بدان نکشد و عزيزان خود را بدان سوق ندهد، خداوند به پيامبرش فرمان مي دهد: «وأمر اهلک بالصلوة اصطبر عليها»

۲۶۲- پدران و مادران با گفتار و کردار خود، فرزندان را به نماز تشويق و راهنمائي کنند.

۲۶۳- نويسندگان کتابهاي درسي، رازها و رمزها و درسهاي نماز را در کتابهاي درسي بگنجانند.

۲۶۴- وزارت ارشاد و سازمان تبليغات و صدا و سيما از هنر به ويژه هنر سينما براي نشان دادن گوهر نماز و چهره نماز نمازگزار بهره بگيرند.

۲۶۵- هنرمندان عزيز با زبان شعر و قصه و نقاشي و جز اينها و با آفرينش آثار هنري با کيفيت، بلکه برجسته دست چيره هنر را به کاري چنين شايسته مشغول سازند.

۲۶۶- در مدارس، معلمان و مديران و در همه مراکز مسئولان با حضور خود در صفوف نماز، نمازگزاران را تشويق کنند.

۲۶۷- در گردهمائي هاي علمي و فرهنگي و آموزشي و تبليغي نماز را در وقت خود همچون الهام بخش صداقت و هدايت به جاي آورند.

۲۶۸- در همه بناهاي عمومي و جايهائي که همواره به طبع حال مردمي در آن گرد مي آيند مانند فرودگاهها و ايستگاههاي قطار و بندرها و عزيمتگاههاي خودروهاي همگاني و ادارات دولتي و بوستانهاي شهري و مانند اينها نمازخانه ها يا مساجدي بنا کنند.

۲۶۹- همانطور که مژده ي قيام نماز، پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله چنانکه در حديث آمده است – به وجد مي آورد و به بلال، مژده رسان هميشگي نماز مي فرمود: ارحنا يا بلال! يعني اي بلال دلم را با اذان که مژده نماز است، راحت بخش! همانطور هم بزرگداشت نماز و گستردن و بلند کردن نام آن، دل بندگان خدا را وجد و نشاط مي بخشد و ابرهاي تيره ملال و اضطراب را از آفاق آن پراکنده مي سازد.

۲۷۰- ناسپاسي بزرگي است که کسي در محيط اسلامي به سر برد و نماز را که برترين وظيفه هر مسلمان است، به جا نياورد. چنين کسي نزد خدا و نزد بندگان خدا روسياه و در حق خود مقصر است.

۲۷۱- اين روح نماز است که بدون آن، نماز کالبدي است بي جان، و اگر چه ساقط کننده ي اقل تکليف، ولي نه برآورنده هدفها و مقاصد تشريع.

۲۷۲- آبادي مساجد و افزايش نمازهاي جماعت است، به معناي بروز برکات نماز در سطح همکاري و همدلي اجتماعي است.

۲۷۳- آنجا که پاي فعاليت و نشاط دسته جمعي افراد جامعه به ميان مي آيد، نماز همچون گرم ترين و پر شورترين عبادت دسته جمعي، نقش بزرگي را بر عهده مي گيرد.

۲۷۴- نشانه ي ديگر آن است که در همه جايها و ساختمانهاي عمومي و دولتي، نمازخانه اي در خور ديده شود و نمازگزاري در همه جا براي همه، کاري در دسترس به شمار آيد.

۲۷۵- نشانه ديگر آن است که بزرگان جامعه و کساني که چشمها به آنها دوخته شده و انگشت ها آنها را نشانه کرده است، در مراکز همگاني نماز ديده شوند.

۲۷۶- اينجانب با دعا براي دست اندرکاران اين حرکت الهي به ويژه از عزاداران عاشوراي حسيني که در روز عاشورا جلوه باشکوهي از نمازگزاري را نشان دادند، از خداوند متعال خواهانم که کشور ما و مردم ما را در اين فريضه بزرگ نيز مانند بسي کارهاي مهم ديگر، الگو و نمونه برتر سازد و ادعيه ي زاکيه ي حضرت بقية الله الاعظم ارواحناه فداه و عجل الله فرجه را شامل حال ملت و کشور فرمايد.

۲۷۷- نماز و نيايش، ارتباط صميمانه اي است. ميان انسان و خدا، آفريده و آفريدگار.

۲۷۸- نماز، تسلا بخش و آرامشگر دلهاي مضطرب و خسته و به ستوه آمده، و مايه ي صفاي باطن و روشني روان است.

۲۷۹- نماز پيمان و انگيزه ي تحرک و بسيج و آمادگي است در حالتي صميمانه و دور از رنگ و فريب؛ براي نفي هر بدي و زشتي است و تدارک هر نيکويي و زيبايي.

۲۸۰- نماز برنامه اي است براي بازيافتن و آن گاه ساختن خويش؛ و کوته سخن، رابطه اي و استفاضه اي مداوم است با سرچشمه و پديد آورنده ي همه ي نيکيها، يعني خدا.

۲۸۱- چرا نماز را برترين و مهمترين واجبات دانسته اند؟ چرا نماز را پايه و اساس دين خوانده اند؟ چرا بدون نماز هيچ عملي پذيرفته نيست؟ مگر در نماز چه چيز فوق العاده اي نهفته است؟

۲۸۲- روحيه ي «طلب» و «اميد» و «اطمينان» که بالهاي نيرومند پروازند، فرآورده و زاييده ي ياد خدا مي باشند.

۲۸۳- يکي از عملهايي که سرشار از انگيزه ي ياد خدا است و مي تواند انسان را يکسره غرق در راه خدا کند، و مي تواند بيدار باش و به خويش آورنده باشد، و مي تواند همچون شاخص و علامتي، رهروان راه خدا را بر روي خط مستقيم بدارد و از گيجي و از گمي حفظ کند و مي تواند از لحظه اي غفلت در زندگي آدمي مانع شود، نماز است.

۲۸۴- نماز يک زنگ بيداري و يک هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است. به انسان برنامه مي دهد و از او تعهد مي خواهد، به روز و شبش معنا مي دهد و از گذشت لحظه ها حساب مي کشد.

۲۸۵- نماز چکيده و خلاصه ي اصول اين مکتب را در خود دارد و با گفتني ها و حرکتهاي حساب شده و منظمي که در آن هست نمودار اسلام است.

۲۸۶- مي توانيم نماز را به سرود ملي کشورها تشبيه کنيم.

۲۸۷- نماز خلاصه ي اصول مکتب اسلام و روشنگر راه مسلماني و نشان دهنده ي مسئوليتها، تکليفها، راهها، و نتيجه ها است.

۲۸۸- در آغاز روز، در نيمروز، در هنگام شب، مسلمان را طلبيدن و اصول و راه و هدف و نتيجه را به زبان خودش به او فهمانيدن و او را با نيرويي معنوي وادار به عمل کردن، اين است نماز.

۲۸۹- نماز چيزي جز يک توجه مداوم به خدا و نيز طرح و نقشه اي اجمالي از راه اصلي نيست.

۲۹۰- نماز تأمين کننده ي ارتباط دائمي و تماس هميشگي مؤمن است با خدا و با مجملي از تفکر اسلامي که در ضمن گفتني هاي نماز، مندرج شده است.

۲۹۱- انما امر الناس بالقرائة في الصلوة لئلا يکون القرآن مهجورا مصيعا و تکون مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل

۲۹۲- در حال نماز، تن و انديشه و روان، هر سه به کار و فعاليت اند.

تن: با حرکات دست و پا و زبان، با خم شدن، نشستن، و به خاک افتادن؛

انديشه: باانديشيدن به مضامين و الفاظ نماز که عموما اشاره به هدفها و سيله هاست، و مرور کردن يک دوره طرز تفکر و بينش اسلامي به اجمال؛

روان: با ياد خدا و پرواز در صفاي معنوي و روحاني و بازداشتن دل از هرزه گردي و بيدرکجايي و پرورانيدن بذر خشوع و خشيت خدا در جان.

۲۹۳- گفته اند که نماز در هر آييني، خلاصه ي آن آيين است. نماز اسلام نيز کاملا چنين است. جمع کردن ميان روح و جسم، ماده و معنا، دنيا و آخرت، در لفظ و در محتوا و در حرکات، از ويژگيهاي نماز اسلامي است.

۲۹۴- گزارنده ي نماز درست به اين دليل که با تمام قوا پوينده ي راه خدا است، همه ي انگيزه هاي شر و فساد و انحطاط را در خود و در پيرامون خود بي اثر مي سازد.

۲۹۵- گويا بر پا داشتن نماز آن است که انسان، با کوششي بايسته، جو و فضاي زندگي خود و ديگران را جوي نمازگزارانه يعني خداجويانه و خداپرستانه بسازد و همه را در خط و جهت نماز به راه افکند.

۲۹۶- پس مؤمن يا جامعه ي مؤمن، با اقامه ي نماز ريشه ي تباهي و گناه و فساد را در خود و در محيط خود مي سوزاند و روحيه ي گناه و انگيزه هاي دروني و بروني، يعني عوامل نفساني و اجتماعي آن را خنثي و بي رنگ مي سازد.

۲۹۷- نماز اسلام که با تلقين و تکرار ياد خدا، بشر آسيب پذير را با خداي نامحدود و مسيطر، مرتبط مي سازد و بدو متکي مي کند و با پيوند زدن انسان به مدبر جهان قدرتي نامحدود و بي زوال به او مي بخشد، بايد نيکوترين درمان ضعف انسان و مؤثرترين داروي عزم و اراده به حساب آيد.

۲۹۸- رسول گرامي که در آستانه ي رستاخيز عظيم اسلام و در برابر جاهليت همه گير، کوههاي گران تکليف و مسئوليت را بر دوش خود حس مي کرد، به ذکر و نماز نيمه شب فرمان داده شد.

سخن بزرگان

۲۹۹- به پا داشتن نماز آن است که حق نماز اداء شود، يعني نماز به صورت يک پيکر بي روح انجام نگردد.

۳۰۰- اگر شما مي خواهيد در اجتماع، يک مسلمان واقعي باشيد و مي خواهيد يک مجاهد نيرومند باشيد، بايد نماز خوان خالص و مخلصي باشيد.

۳۰۱- ما بايد با بچه هاي خودمان برنامه مسجد رفتن داشته باشيم تا بچه ها با مساجد و معابد آشنا شوند.

۳۰۲- اين را هرگز فراموش نکنيد که ما وظيفه داريم نماز بخوانيم و وظيفه داريم که خاندان خودمان را هم نمازخوان کنيم.

۳۰۳- فوائد و خاصيت نماز خواندن را براي بچه ها بگوئيم.

۳۰۴- نمي گويم نماز بخوانيد، بالاتر از نماز خواندن، محترم بشماريد.

۳۰۵- در حال نماز مي گويي من با هيچ بنده شايسته اي سر جنگ ندارم، چون اگر با بنده ي شايسته اي سر جنگ داشته باشم خود ناشايسته ام.

۳۰۶- براي خودتان در خانه يک مصلايي انتخاب کنيد.

۳۰۷- اثر نوافل (نمازهاي مستحبي) در تربيت انسان بيش از فرائض است چون فرائض حالت وجوب و اجباري دارد، ولي نافله که مستحب است و اجباري نيست و از روي ميل و رغبت پذيرفته است، اثر بيشتري دارد.

۳۰۸- نمازي که نه مقدمه دارد نه مؤخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب، اين خفيف شمردن نماز است.

۳۰۹- شما اگر بخواهيد واقعا نماز خوان باشيد و بچه هايتان نمازخوان باشند، نماز را محترم بشماريد.

۳۱۰- آقا بايد افتخار کني که يک مؤذن باشي، علي بن ابي طالب عليه السلام مؤذن بود، در همان وقتي که خليفه هم بود مؤذن بود.

۳۱۱- عبادت، قوه مجريه و ضامن اجراي دستورات اسلامي است.

۳۱۲- هرگاه در مسأله اي متحير مي ماندم به مسجد مي رفتم و نماز مي خواندم و به مبدع کل و آفريدگار جهان مي ناليدم، باشد که مشکل مرا به من بگشايد و آن سختي را بر من آسان نمايد.

۳۱۳- نيايش و پرستش و راز و نياز و کمک خواهي در زبان قرآن «عبادت» ناميده مي شود.

۳۱۴- تنها شرط مهم عبادت در اسلام اين است که آنچه بندگان خدا به عنوان عبادت به جا مي آورند به اوهام، خرافات، شرک، خودنمايي و ريا آلوده نباشد.

۳۱۵- نماز مراسم مخصوصي براي پرستش خدا و راز و نياز با او است که در آن جنبه هاي ارزنده و آموزنده خاصي در نظر گرفته شده.

۳۱۶- نماز سرود توحيد و يکتاپرستي و سرود فضيلت و پاکي است که بايد فکر و روح ما را در برابر عوامل شرک زا و آلوده کننده اي که در زندگي روزمره با آنها سر و کار داريم پاک و يکتاپرست نگهدارد.

۳۱۷- بايد همانطور که لباس و تن خود را مي شوئيم و پاکيزه مي کنيم، دل و جان را هم شستشو دهيم و پاکيزه کنيم، خود را به خدا، سرچشمه پاکي و کمال، نزديک سازيم، لحظاتي را به ياد او، به نيايش او و راز و نياز با او بگذرانيم و روح آلوده را در چشمه صاف و زلال الهي شستشو دهيم. اين است نمازي که مسلمان روزي چند بار مي خواند.

۳۱۸- مسلمان بامداد که سر از خواب بر مي دارد نماز مي گزارد تا برنامه روزانه را با پاکي و حسن نيت و توجه به خدا شروع کند.

۳۱۹- ظهر که براي صرف ناهار موقتا دست از کار مي کشد باز نماز مي گزارد، تا همچنان که به جسم خود از راه غذا، نيرو و نشاط تازه مي بخشد به روح نيز از راه نماز نيرو و نشاط معنوي تازه دهد و عصر، پيش از آنکه بخش دوم کار روزانه خود را آغاز کند، باز نماز مي خواند تا با ياد خدا به کار خود پردازد.

۳۲۰- پس از غروب آفتاب که غالبا با پايان کار روزانه و صرف شام همراه است باز نماز مي گزارد و غذا دادن به جسم را با غذا دادن به روح همراه مي کند.

۳۲۱- شامگاه که براي خوابيدن آماده مي شود باز در برابر خداي خود مي ايستد و نماز مي گزارد، برنامه روزانه را که با نماز و ياد خدا شروع کرده بود با نماز و ياد خدا نيز پايان مي دهد و با دلي پاک و جاني آرام گرفته به خواب مي رود.

۳۲۲- در جايي به نماز مي ايستيم و با لباسي نماز مي گزاريم که استفاده از آن براي نماز از نظر رعايت حقوق ديگران يا جهات ديگر ممنوع نباشد.

۳۲۳- در برابر هيچ کس و هيچ چيز جز تو براي تعظيم و بزرگداشت قد خم نمي کنم. اين است مسلمان تربيت شده اسلام که در برابر همه صاحبان قدرت و ثروت و جاه و مقام سر راست مي گيرد و هرگز در برابر اين و آن تعظيم نمي کند.

۳۲۴- ديگران در برابر غير خدا، در برابر صاحبان ثروت و قدرت به خاک مي افتند، اما من که يک مسلمانم تنها در برابر خدا، خدايي که برتر از همه است، به خاک مي افتم و هرگز در برابر هيچ کس و هيچ چيز جز او به خاک نخواهم افتاد.

۳۲۵- مسلمانان هر روز حداقل نه بار اين جمله را – که محمد بنده خدا است – تکرار مي کنند تا هرگز چون مسيحيان دچار انحراف نشوند و محمد را از حد بندگي به حد خدايي، يا نيمه خدايي يا فرزند خدا بودن بالا نبرند.

۳۲۶- اين است نماز اسلام که بايد آن را سرود توحيد و يکتاپرستي، سرود حفظ شخصيت انسان، سرود پاکي و فضيلت، صلح و صفا با همه بندگان نيکوکار خدا ناميد. سرودي که همه مسلمانان بايد روزي پنج بار بخوانند تا ياد خدا و ملکات عالي انساني همواره در آنان زنده بماند و از انحراف از راه راست خدا، از آلودگي به شرک، از خود باختگي در برابر زيباييها، يا مرعوب شدن در برابر قدرتهاي خودکامه، از ناسازگاري با بندگان نيکوکار خدا و از مفاسد ديگر روحي مصون بمانند. درست مثل سرودي که سربازان صبح و شام مي خوانند تا روح سلحشوري در آنان زنده بماند، يا سرودي که پيشاهنگان مي خوانند تا روح نيکوکاري در آنان تقويت شود.

۳۲۷- نماز به آدمي نشاط معنوي خاصي مي دهد و از پژمردگي و افسردگي روح جلوگيري مي کند.

۳۲۸- نماز يکنوع تمرين وظيفه شناسي است. کسي که به نمازهاي روزانه پاي بند باشد لااقل خود را به انجام يک وظيفه مقيد کرده و عادت داده و همين عادت مانعي در برابر بي بند و باري و سهل انگاري او نسبت به وظايف ديگر و کمکي به پيشرفت او در زندگي است.

۳۲۹- نماز براي عده اي از مردم تکليفي سنگين است، ولي براي آنها که به هستي جاويد انسان معتقدند و ايمان دارند که بايد همواره خود را پاک نگهداشت و در راه تکامل کوشيد تا به کمال جاويد الهي پيوست، راز و نيازي لذت بخش و نشاط آور با خداي بزرگ و مهربان است.

۳۳۰- اسلام از همان روزهاي اول مسلمانان را به نماز دعوت کرد. در روزهاي نخستين که جز پيغمبر و همسرش خديجه و پسر عمويش علي هنوز کسي به اسلام نگرويده بود، پيغمبر و علي روزها را با هم به دره هاي اطراف مکه مي رفتند و آنجا نماز مي گزاردند.

۳۳۱- مخالفين اسلام نماز گزاران را مسخره و گاهي اذيت مي کردند. مسلمانها براي آنکه با آرامش خاطر نماز بگزارند به دره هاي اطراف مکه مي رفتند و با هم نماز مي خواندند، ولي مخالفين همانجا هم مزاحم آنها مي شدند و گاهگاه کار به زد و خورد مي کشيد.

۳۳۲- فشار و آزار مخالفين يا تمسخر آنها نه تنها مسلمانان را از انجام فريضه نماز بازنمي داشت بلکه بر پافشاري آنان در انجام اين نيايش لذت بخش مي افزود.

۳۳۳- اگر مسلمان در شرايطي قرار گرفته که نمي تواند به صورت معمولي نماز بخواند، به هر صورتي که بتواند بايد نماز بگزارد: نشسته، خوابيده، سوار اسب، توي ماشين يا قطار يا هواپيما، پشت تانک و زره پوش و….

۳۳۴- نماز جمعه و نماز عيد هم عبادت دسته جمعي است و هم نموداري از همبستگي سياسي و اجتماعي اسلامي. به همين جهت تشکيل و اداره آن ها در درجه اول از کارهاي حکومت اسلامي است.

۳۳۵- با توجه به اين که نماز شعار بزرگ اسلام و امت اسلامي است با توجه به اين که مسلمانان جهان همه بايد يک امت يک پارچه باشند و پيوندهاي مشترک براي هم بستگي و يکپارچگي يک امت ضروري است، با توجه به مراسم پر شکوه نماز جماعت و جمعه و نماز عيد قربان در مراسم حج در مکه که هر سال با شرکت صدها هزار نفر از مسلمانان نقاط مختلف جهان که داراي زبانهاي گوناگون اند بايد برگزار شود، فهم اين نکته آسان است که قسمت اصلي نماز و اذان و اقامه که اعلام عمومي براي نماز است، بهتر است به يک لغت عمومي اسلامي باشد که همه آن را بفهمند و اين لغت عمومي اسلامي، خود به خود لغت قرآن، يعني عربي خواهد بود.

۳۳۶- اين است نماز ما و نيايش روزانه ما؛

به سوي خدا، خداي يکتا، خداي پر مهر؛

نيايشي که هر فرازش، بيانگر اصلي از اصول جهان بيني اسلام؛

و هر حرکتش، نمايشگر پيوند عميق انسان اسلام با خدا است.

نيايشي که انسان را به سوي خدا، به سوي راه او، و به سوي رهبران او، مي کشاند.

او را به همه شايسته کاران روي زمين، در طول تاريخ، در گذشته و آينده و حال، پيوند مي دهد.

و صف او را، از صف ستمگران، تبهکاران و گمراهان جدا مي سازد.

تا در راه راست خدا، استوار بماند و به بيراهه نيفتد.

اينک تو اي انسان جستجوگر عصر ما، برخيز؛

برخيز تا با شور و نشاط، به نيايشي چنين زنده و سازنده بپردازيم؛

و خود را از هر چه جز حق و حقيقت است پيراسته سازيم.

۳۳۷- خدمت به خلق خدا يکي از عبادات است.

۳۳۸- فرزندانمان را با خود به مسجد ببريم.

۳۳۹- نگاه با محبت به صورت والدين عبادت است.

۳۴۰- پاداش آشتي دادن از نماز و روزه مستحبي بيشتر است.

۳۴۱- نماز با مال خمس و زکوة نداده باطل است.

۳۴۲- نماز اول وقت نشانه تعهد مکتبي ما است.

۳۴۳- مهر کربلا در نماز يعني هرگز شهدا را فراموش نکنيد.

۳۴۴- رو به قبله يعني جهت و هدف را فراموش نکنيم.

۳۴۵- تا کنون اذان گفته اي؟!

۳۴۶- آيا تا کنون يک نماز با توجه خوانده ايد؟

۳۴۷- عبادت، قرار دادن همه ابعاد زندگي در مسير خواست و رضاي الهي است.

۳۴۸- عبادت هم انسان را به صورت فردي، از بردگي هوس ها و گناهان و شيطان نجات مي دهد و هم يک جامعه عابد، که خدا مي پرستد، از پرستش طاغوتها و ستمگران و ابرقدرتها آزاد مي شود.

۳۴۹- توجه و شناخت نسبت به عبادت اولياء خدا، ما را از مغرور شدن به نماز و دعايمان باز مي دارد.

۳۵۰- آنجا که فشارهاي محيط بيرون و غرائز درون، دست به دست مي دهد تا مانع عبادت و عبوديت شود، غلبه بر اين فشارها و پرستش خدا، ارزش و کمال است.

۳۵۱- کسي که خدا را حکيم و دستوراتش را بر اساس حکمت مي داند، نبايد به خاطر اينکه امروز دليل حکمي را نمي داند

از انجام آن تخلف کند. مريض اگر بگويد: تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف نمي کنم، از درد خواهد مرد. البته بايد دارو را مصرف کند و در صدد شناخت هم باشد.

۳۵۲- نماز، که توجه به سرچشمه همه بزرگي ها و استمداد از کانون قدرت و عظمت است، کبر را از انسان مي زدايد.

۳۵۳- نماز تنها عبادتي است که حتي در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمي شود و برترين فرياد آزادگي انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگي در آستان خداوند است.

۳۵۴- نماز زنده نگه داشتن سنت ابراهيم و محمد و حسين و مهدي عليهم السلام است.

۳۵۵- امام حسين عليه السلام حتي ظهر عاشورا در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاي دشمن هم نماز را رها نکرد.

۳۵۶-

«از دست و زبان که برآيد

کز عهده شکرش به درآيد»

۳۵۷- مقتضاي ادب در برابر خدا و ايستادن در آستان جلال و عظمت او، آن است که نماز، با بهترين و پاکترين لباس باشد

۳۵۸- توجه به يک کانون مقدس مانند کعبه، الهام بخش توحيد و يادآور خط توحيدي ابراهيم عليه السلام است.

۳۵۹- جهت گيري در همه امور به سوي کعبه توحيد، درس ايمان و ياد خدا به مسلمانان مي دهد تا همواره توجه به خانه محبوب و معبود داشته باشند.

۳۶۰- سمت گيري به سوي کعبه، نظم و وحدتي شگفت و زيبا مي آفريند و همه مسلمانان، در هر جاي دنيا که باشند وقت نماز به سوي آن کانون خدايي رو مي کنند. اگر کسي از فراز آسمانها به صفوف نمازگزاران کره زمين بنگرد، دايره هاي متعددي را مي بيند که مرکزيت همه آنها کعبه است.

۳۶۱- اذان، شعاري است سکوت شکن، موزون، کوتاه، پر محتوا و سازنده که در بردارنده اساسي ترين پايه هاي اعتقادي و جهت گيري عملي مسلمانان است.

۳۶۲- اذان نشانه باز بودن فضاي تبليغات، و اعلام مواضع فکري مسلمين به صورت روشن است.

۳۶۳- اذان، اين اشعار توحيدي، اولين جملاتي است که در گوش نوزاد خوانده مي شود.

۳۶۴- عنصري که به عمل يک انسان، بها مي دهد، نيت و انگيزه و هدف او است، از همين رو در آيات قرآن، کلمه في سبيل الله فراوان به کار رفته است.

۳۶۵- شناخت نعمتها، انسان را شيفته خداوند مي کند.

۳۶۶- ارتباط خالصانه انسان با خدا، نورانيت ضمير و صفاي باطن و بصيرتي به همراه دارد که انسان را در پيچ و خم هاي زندگي و بن بست ها و مشکلات هدايت مي کند.

۳۶۷- اگر خدا در نظر ما بزرگتر باشد و الله اکبر از عمق جانمان و از روي ايمان و باور برآيد ديگر دنيا و جاذبه هايش، قدرتها و جلوه هايشان، در نظر ما کوچک و بي جلوه خواهد شد.

۳۶۸- هرگاه در نماز حلاوت و شيريني مناجات را يافتيد، بدانيد که تکبير شما مورد قبول و تصديق خداوند متعال است.

۳۶۹- بسم الله در اول هر کار رمز عشق به خدا و توکل به او و استمداد از او و وابستگي به او است.

۳۷۰- بسم الله چنگ زدن و اعتصام به نام الهام بخش خداوند و گريز از وسوسه هاي شيطان است.

۳۷۱- انسان بيشتر در ۳ مورد و حالت، تشکر مي کند:

۱- توجه به لطف گذشته

۲- توجه به محبت فعلي

۳- اميد به لطف آينده.

با اين حساب، همه ستايشها بايد از آن خدا باشد چرا که هم گذشته ما را تامين کرده، هم در حال حاضر از نعمتها و رحمت و لطف او برخورداريم و هم در آينده و قيامت، سر و کار ما با او و چشم اميد ما به لطف و کرم او است.

۳۷۲- سجده، نشان تذلل و خاکساري در برابر خداوند و عاليترين درجه عبوديت است.

۳۷۳-

نطق آب و نطق خاک و نطق گل

هست محسوس حواس اهل دل

جمله ذرات، در عالم نهان

با تو مي گويند روزان و شبان

ما سميعيم و بصير و با هشيم

با شما نامحرمان ما خامشيم

۳۷۴- درود فرستادن بر پيامبر و خاندان او، شعار اسلام و به خصوص، شيعه است و نماز بدون آن، ناقص است.

۳۷۵- نمازگزار وقتي در سلام نماز، به همه مؤمنان و بندگان صالح و بر خودش سلام مي دهد، احساس مي کند که تنها نيست و يکي از آحاد امت بزرگ اسلام و با مردان خدا در هر جاي زمين، احساس همبستگي مي کند.

۳۷۶- نماز جماعت نوعي حضور و غياب بي تشريفات و بهترين راه شناسائي افراد است.

۳۷۷- نماز جماعت، بهترين، بيشترين، پاکترين. کم خرج ترين اجتماعات دنيا است و نوعي ديد و بازديد مجاني و آگاهي از مشکلات و نيازهاي يکديگر و زمينه ساز تعاون اجتماعي بين آحاد مسلمين است.

۳۷۸- نماز جماعت نشان دهنده ي قدرت مسلمين و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را مي زدايد، بيم در دل دشمنان مي افکند، منافقان را مايوس مي سازد، خار چشم بد خواهان است.

۳۷۹- نماز جماعت، نمايش حضور در صحنه و پيوند «امام» و «امت» است.

۳۸۰- نماز جماعت، عامل نظم و انضباط، صف بندي و وقت شناسي است.

۳۸۱- نماز جماعت روحيه فردگرايي و انزوا و گوشه گيري را از بين مي برد و نوعي مبارزه با غرور و خود خواهي را در بر دارد.

۳۸۲- نماز جماعت، کينه ها و کدورت ها و سوءظن ها را از ميان مي برد و سطح دانش و عبوديت و خضوع را در جامعه اهل نماز، افزايش مي دهد.

۳۸۳- امام جماعت، بايد مراعات ضعيف ترين افراد را بکند و نماز را طول ندهد.

۳۸۴- هيچ عبادتي به اندازه نماز تبليغات ندارد، هر مسلماني در هر شبانه روز هفتاد مرتبه با کلمه «حي» به خود و ديگران تلقين به نماز، آن هم به صورت پر نشاط و شتاب مي کند و براي انجام هيچ عبادتي اين همه هياهو و تشويق وارد نشده است.

۳۸۵- اذان شکستن سکوت است، اذان يک دوره ايدئولوژي و تفکرات ناب اسلامي است.

۳۸۶- اذان سرودي مذهبي است با عبادتي کوتاه و پر محتوا.

۳۸۷- به نماز نگوييد کار دارم، به کار بگوييد نماز دارم.

۳۸۸- اگر مردم هنگام رفتن به مسجد لباس خوب و بوي خوش مصرف کنند و اگر نماز، ساده و سريع برگزار شود، اين خود يک تشويق عملي براي اقامه نماز است.

۳۸۹- نماز بهترين نوع شکرگزاري است که شيوه آن را خداوند بيان فرموده و تمام انبياء و اولياء هم آن شيوه را به کار بسته اند، نماز تشکري است هم عملي و هم زباني و هم دائمي و هم سازنده.

۳۹۰- توحيد ما را به سوي نماز مي کشاند و نماز روح توحيد ما را زنده مي کند.

۳۹۱- کسي که ديگري را دوست دارد سخن گفتن با او را هم دوست دارد.

۳۹۲- آنها که با زبان، مدعي خدا خواهي و خدا دوستي اند ولي علاقه اي به نماز ندارند در ادعاي خود صداقت ندارند.

۳۹۳- «آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند» اين يک کلام تو خالي و شعار نيست، کسي که يک عمر باور داشته است که خدا بزرگ است، آمريکا نزدش کوچک جلوه مي کند و هر حادثه اي پيش او ساده است.

۳۹۴- عبادت بودن نماز مربوط به آن است که انسان هيچ گونه قصد غير خدايي نداشته باشد و اين قصد قربت از لحظه ورود به نماز تا پايان همچنان بايد ادامه يابد.

۳۹۵- بر خلاف تصور بعضي که نماز را تکرار مي دانند، نماز نردبان ترقي است که هرچه بيشتر با حضور قلب خوانده شود بالاتر مي روي.

۳۹۶- هيچ عبادتي از لحظه تولد تا لحظه دفن اين چنين ملازم انسان نيست.

۳۹۷- اضطراب و هيجانهاي رواني، تزلزل خانوادگي، تصميمات خام لحظه اي، ضعف اعصاب، بدگماني، احساس غربت و تنهايي از درون، فساد و فحشاء، آمار جنايت، فرار فرزندان از خانه، بالا بودن آمار طلاق، خودباختگي، ترس و… از آثار قطع رابطه با خدا است.

۳۹۸- با ياد او شروع کردن نشانه آن است که از قدرت او کمک بگيريم، به او توکل کنيم، ياد او نشانه مهر او و عشق به او است.

۳۹۹- سياست خارجي ما را در نماز يکي جمله «غير المغضوب عليهم» تعيين مي کند و يکي «السلام علينا و علي عباد الله الصالحين».

۴۰۰- مسجد بهترين مرکز دوست يابي است.

مولف : جواد بهشتيدسته بندی مطلب : متن ادبی
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز