انّ الّذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصّلوه و انفقوا ممّا رزقناهم سرّاً و علانيهً يرجون تجارهً لن تبور.

كساني كه كتاب الهي را تلاوت ميكنند و نماز را برپا ميدارند و از آنچه به آنها روزي داده ايم پنهان و آشكار انفاق ميكنند تجارت پر سودي را اميد دارند كه نابودي و كساد در آن نيست.« فاطر ، ۲۹»

از آنجا كه در آيات گذشته به مقام خوف و خشيت عالمان اشاره شده بود.

در آيه مورد بحث به مقام اميد و رجا آنها اشاره ميكند چرا كه گفتيم:

تنها به وسيله دو بال است كه انسان ميتواند به اوج آسمان سعادت پرواز كنند، و مسير تكامل را طي نمايد، نخست ميفرمايد:

۱ـ كساني كه كتاب الهي را تلاوت ميكنند.

۲ـ و نماز را برپا ميدارند و از آنچه به آنها روزي داده ايم در پنهان و آشكار انفاق ميكنند.

عملي كه از يك سو انسان را به خدا پيوند دهد مظهر آن نماز است.

با توجّه به آنچه در اين آيه و آيه پيشين آمد. چنين نتيجه ميگيريم كه علماي راستين داراي اين صفاتند.

از نظر روحي قلبشان مملوّ از خشيت و ترس آميخته با عظمت خداست.

از نظر گفتار زبانشان به تلاوت آيات خدا مشغول است.

از نظر عمل روحي و جسمي نماز ميخوانند و او را عبادت ميكنند.

از نظر عمل مالي از آنچه دارند در آشكار و پنهان انفاق مينمايند.

آنها كه نماز را برپا ميدارند و انفاق در راه خدا ميكنند اميد و علاقه به سراي ديگر دارند، چرا كه نيكيها را قبل از خود فرستاده اند و مايلند به آن ملحق شوند.[۱]

تلاوت كتاب به معناي خواندن قرآن است، كه خداي سبحان آن را ستوده.

و اقامه نماز به معناي برپا داشتن آن و محافظت در ترك نشدن آن است.[۲]

در آيه بعد آمده كه آنها اين اعمال صالح را انجام ميدهند، خداوند هم اجر و پاداش كامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها مي افزايد كه او آمرزنده و شكور است.

آنها كه كتاب خدا را تلاوت ميكنند و نماز را به استمرار انجام ميدهند هر چه انجام ميدهند به اين منظور ميكنند كه خدا پاداش هايشان را به طور كامل بدهد و چيزي از ثواب اعمال از ايشان فوت نشود.[۳]

ـ خداوند پاداش نمازگزاران را هم در اين دنيا و هم در آن دنيا ميدهد.

پی نوشت ها :
[۱] . نمونه، ج ۱۸، ص ۲۵۲٫
[۲] . الميزان ج ۱۷ ـ ۶۶
[۳] . الميزان، ج ۱۷ ـ ۶۷٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز