سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۹۴۳
انسان بايد نماز را به نيت قربت ، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد ، و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند يا مثلا بزبان بگويد كه چهار ركعت نماز ظهر ميخوانم قربه الي الله .

مسأله ۹۴۴
اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز ميخوانم و معين نكند ، ظهر است يا عصر ، نماز او باطل است . و نيز كسي كه مثلا قضاي نماز ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند ، بايد نمازي را كه ميخواند ، در نيت معين كند .

مسأله ۹۴۵
انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقي باشد ، پس اگر در بين نماز بطوري غافل شود كه اگر بپرسند چه ميكني ، نداند چه بگويد نمازش باطل است .

مسأله ۹۴۶
انسان بايد فقط براي انجام امر خداوند عالم نماز بخواند ، پس كسي كه ريا كند يعني براي نشان دادن به مردم نماز بخواند ، نمازش باطل است خواه فقط براي مردم باشد ، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد .

مسأله ۹۴۷
اگر قسمتي از نماز را هم براي غير خدا بجا آورد ، نماز باطل است ، چه آن قسمت ، واجب باشد مثل حمد و سوره ، چه مستحب باشد مانند قنوت ، بلكه اگر تمام نماز را براي خدا بجا آورد ولي براي نشان دادن به مردم در جاي مخصوصي مثل مسجد ، يا در وقت مخصوصي مثل اول وقت ، يا به طرز مخصوصي ، مثلا با جماعت نماز بخواند ، نمازش باطل است.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز