با توجه به آیه ۴۵ سوره عنكبوت، نهی نماز از فحشا و منكر چگونه است؟ چرا با اینكه نماز،بازدارنده انسان از زشتیها است، ولی بعضی انسانهای نمازخوان به كارهای ناشایست دست میزنند؟

با توجه به آیه: (…و أقم الصّلوة إنّ الصّلوة تنهی عن الفحشآء و المنكر…) (۱). نماز عملی عبادی و ذكر و توجه خاصی به خداوند سبحان است و اثر طبیعی آن ایجاد روحیه ای در انسان است كه او را از فحشا و منكر باز میدارد و نفسش را از زشتی های گناه پاك میكند. طبیعت نماز،انسان را به یاد نیرومندترین عامل باز دارنده؛ یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد میاندازد، دارای اثر بازدارندگی از فحشا و منكر است، زیرا كسی كه روزی پنج بار با بدن پاك و لباس پاك روی به درگاه خدا آورده و تكبیر بگوید، خدا را از همه چیز برتر و بالاتر شمرده و به یاد نعمتهای او افتد و حمد و سپاس او را گوید و…

این امور سدّ نیرومندی در برابر گناه محسوب میشود و او را از فحشا و منكر باز میدارد، ولی هر نمازی به همان اندازه كه از شرایط كمال و روح عبادت برخوردار است، نهی از فحشا و منكر میكند؛ گاه نهی كلی و جامع و گاهی نهی جزئی و محدود دارد.

بی تردید كسی كه نماز میخواند، هر چند نمازش صوری و آلوده به گناه نیز باشد، نماز در او بیتأثیر نخواهد بود، گرچه ممكن است تأثیر این گونه نماز ضعیف باشد، زیرا اگر این گونه افراد همان نماز را هم نمی خواندند، چه بسا از این هم آلوده تر بودند، پس نهی از فحشا و منكر مراتبی دارد و هر نمازی با توجه به میزان رعایت شرایط آن، نماز خوان را از آن نهی میكند (۲). و آیا ممكن است عارضه ای از قبیل: عدم حضور قلب، عدم خلوص و نقصان شرایط بر نماز با ویژگیهای یاد شده، اثر آن را ضعیف نماید.بنابراین، هر چه توجه به خدا در نماز، افزایش یابد و خضوع و خشوع در آن كامل و اخلاص در آن بیشتر شود، اثر بازدارندگی آن نیز بیشتر و هر مقدار جنبههای یاد شده ضعیف شود، بازدارندگی آن نیز ضعیف خواهد شد.

قرآن كریم در ادامه آیه یاد شده میفرماید: (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) (۳) ؛ ذكر خدا از آن هم بالاتر و برتر است؛ یعنی نماز نه تنها عامل بازدارنده از فحشا و منكر است، بلكه موجب حیات و آرامش دل و ریشه و مایه اصلی هر خیر و سعادت است.

یادآوری این نكته لازم است كه نماز، (قطع نظر از مضمون عالی آن) با توجه به شرایط صحت نیز دعوت به پاكسازی زندگی میكند، چرا كه مكان نمازگزار، فرشی كه بر آن نماز میخواند، آبی كه با آن وضو میگیرد و غسل میكند و محلی كه در آن غسل و وضو انجام میشود، باید از هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پاك باشد. كسی كه آلوده به تجاوز و ظلم، ربا، غصب، كم فروشی، رشوه خواری و كسب اموال حرام باشد، چگونه میتواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراین، تكرار نماز در پنج نوبت، در شبانه روز، خود دعوتی به رعایت حقوق دیگران است (۴).

————————————————————–
۱٫ عنكبوت،آیه۴۵
۲٫ ر.ك: همان، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۸۵٫
۳٫ عنكبوت،آیه۴۵
۴٫ ۲٫ ر.ك: المیزان، ج۱۶، ص۱۳۳ – ۱۳۷؛ تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۸۴ – ۲۹۴؛ سید علی اكبر قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج۸، ص۱۴۷٫دسته بندی مطلب : پرسمان
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز