چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

الهی بده، شور و حال و هوایی

دل دردمندی و سوز و نوایی

نماز شبی، عاشقانه

خضوعی ز باران رحمت،

وضویی، صفایی سجودی

به سجاده سبز طاعت رکوعی

به درگاه بی منتهایی نمازی

به هر رکعتش شوق و شوری

نمازی به هر سجده اش التجایی

نمازی ز اخلاص و اندوه غربت

به غربتگه خاک، بانگ رسایی

نمازی به معنی، بسی بی کرانه

نمازی چو پرواز بی انتهایی

نمازی و راز و نیازی به خلوت

در آرامشی، گوشه ای، انزوایی

نمازی چنان آتش سینه سوزی

نمازی در آن بینش و روشنایی

نمازی گواه دل دردمندی

طنینی، ز ژرفای باطن، ندایی

نمازی به نوری که روشن کند دل

به هر ظلمتی، پرتو رهنمایی

نمازی چو پرواز خیل شهیدان

به دشت پر از لاله کربلایی

نمازی علی وار، از خویش کندن

رسیدن به معراج روح و، رهایی

نمازی که روید گل حمد بر لب

شکوفد به دل غنچه آشنایی

نمازی شکسته دلان خداجو

نمازی نه ظاهر نماز و ریایی

نماز ز سرچشمه جان عارف

چو مفتاح ارواح و، مشکل گشایی

نمازی چو مشکوة جان پریشی

همه روشنایی و ظلمت زدایی

همان شبچراغ شب افروز عابد

همان آسمانی کلام خدایی

نمازی همان با وضوی یقینی

نمازی و با جذبه پارسایی

خدایا عروس جهان را به هر کس

تواش می نمایی و می آزمایی

نگون سازی از تخت دیو درون را

که زیبد بر او درد و داغ و جدایی

خدایا عطا کن نمازی که باشد

منزه ز خودبینی و خودنمایی

خدایا عطا کن به لطف و به احسان

به ما شرح صدری و کشف غطایی

خدایا بیاموز عشق حقیقت

بده علم و ایمان و حال دعایی

نمازت حقیقی است آنگه

نه لفظی گر از شر شیطان، برآیی برآیی

 

منبع : فصلنامه مشکوة، شماره ۴۵ , محمدرضا خزائلیدسته بندی مطلب : سایر
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز