شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

سخن قرآن کریم نسبت به نماز شنیدنی است. در آغاز سوره ی بقره، پس از ایمان به غیب از آن به عنوان پایه اصلی اسلام نام برده، آن را بازدارنده از فحشا و منکرات می داند و در جای دیگر با توسعه ی مفهوم نماز از موجوداتی سخن می گوید که نماز برپا می دارند. در سوره ی نور آیه ی۴۱، از پرندگان به عنوان نمازگزار نام برده است. در سوره ی جمعه ی آیه ی نخست، همه موجودات آسمانی و زمینی را در حال تسبیح می داند و در سوره ی حج آیه ی۱۸ همه ی مخلوقات را سجده کننده ی خدا معرفی می کند.

منظور از تسبیح و سجود و نماز چیست که همه به آن می پردازند؟ از منظر دین، موجودات با خضوع تمام فرمان های الهی را اجرا می کنند و با عمل خویش به سوی خدا در حرکتند. در این دیدگاه، عالَم، محراب بزرگی است که همه اجزای آن در حال سجود و تسبیح و نمازند.

چنین نگاهی به جهان، به انسان کمک می کند تا خود را با آن هماهنگ کند و در مسیر حرکت به سوی خدا قرار بگیرد. هرگاه انسان نقش طبیعی خود را براساس دستورات الهی ایفا کند، زندگی او سراسر عبادت می شود.

نماز تمرینی شبانه روزی برای فعالیتی سازنده و هماهنگ بانظام خلقت است. نماز به انسان می آموزد که چگونه دلش را متوجه خدا کند، با او هم سخن شود و از او چیزی بخواهد. از راه نماز است که انسان به استواری و کمال نائل می آید. اثر اساسی نماز، افزایش ایمان به غیب است، ایمانی پایدار و همیشگی. در همه حال و همه جا، هنگامی که این ارتباط ادامه یابد نمازگزار به زیور اخلاق الهی آراسته می شود، تا آنجا که سراسر وجود نمازگزار خیر می گردد. او برای جامعه؛ بلکه برای کل جهان خیر است، انسانی که برخلاف این مسیر حرکت کند در همه ی جهان غریب است، حتی از خودش نیز بیگانه خواهد بود.

برگرفته از احادیث السحر، امام موسی صدر.دسته بندی مطلب : سایر
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز