و اقيموا الصّلوه و اتوا الزّكوهو ما تقدّموا لانفسكم من خيرتجدوه عند الله انّ الله بما تعملون بصير.

نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد و (با اين دو وسيله روح وجسم اجتماع خود را نيرومند سازيد، و بدانيد) هر كار خيري براي خود (در سراي آخرت) از پيش مي فرستيد، آن را نزد خداوند خواهيد يافت، خداوند به اعمال شماآگاه است.«بقره ، ۱۱۰»

در اين آيه دو دستور به مؤمنان داده مي شود يكي (نماز) كه در انجام آن ارتباط محكمي بين آنان و خداوند ايجاد مي شود، و ديگري (زكات) كه با اداي آن همبستگي هاي اجتماعي محكمي به وجود مي آيد، و اين هردو براي پيروزي بردشمن لازم ميباشد، چه اين كه پيروزي در پرتو اراده هاي نيرومند و ايمان قوي و اتحاد همبستگي هاي ملتها صورت ميپذيرد.

جمله ديگري در آيه اضافه شده و آن اين است كه مؤمنان هر گونه عمل نيكي انجام دهند، اجر و پاداش آن از بين نميرود و نزد خداوند براي آنان ذخيره خواهد بود اين خود در استحكام ايمان آنان اثري بسزا دارد. در پايان آيه آمده است كه:

خداوند به تمام اعمال شما بصير است، يعني به طور دقيق ميداند كدام عمل را به خاطر او انجام دادهايد و كدام يك را براي غير او.[۱]

به پاي داريد نماز را، بپردازيد زكات را، چون خداوند مؤمنين را فرمان داد كه از كفار صرف نظر نموده و بگذرند و تحمل اين معني با شدّت دشمني يهود و ديگران نسبت به مسلمين مشكل به نظر ميرسيد از اين رو آنان را دستور داد كه در برابر اين مشكل از نماز و روزه استمداد كنند و كمك بجويند زيرا كه آنها، علاوه بر ثواب وپاداشي كه دربرابرآنها مقرّر گرديده مسلمين را درراه رسيدن به فضيلت صبر و بردباري كمك مينمايند همان طور كه خداوند در جاي ديگر فرمود:

(واستعينوا بالصبر و الصّلوه).

آنچه را كه به نفع خودشان از خير و نيكي است از پيش بفرستيد.

منظور از خير فرمانبرداري و نيكي كردن و كردار شايسته است و مييابيد آن را نزد خدا.

برخي گفته اند معناي آن اين است كه مي يابيد آن خير را در نزد خدا محفوظ و ثبت شده براي پاداش و جزاء دادن.

ـ و اين جمله دلالت دارد بر اين كه پاداش فرمانبرداري ها و اعمال نيك كم نمي شود و از بين نميرود.

خداوند اعمال شما را مي بيند و چيزي از اعمال شما بر او پوشيده نيست و در آتيه پاداش نيكيها و كيفر زشت كاريهاي شما را خواهد داد. پس هنگام ارتكاب اعمال، خويشتن را نسبت به جزا و پاداش و كيفر متيقّن ببينيد و بدانيد كسي متصدي اين كار خواهد شد كه هيچ عملي از ديده بصيرت او پوشيده نيست.[۲]

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ص ۲۸۵٫
[۲] . مجمع البيان، ج ۱، ص ۳۵۴٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز