شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵

تلك ايات الكتاب الحكيم هدي و رحمهً للمحسنين الّذين يقيمون الصّلوه و يؤتون الزّكاه و هم بالاخره هم يوقنون.

اين آيات كتاب حكيم است (آياتي پر محتوا و استوار) مايه هدايت و رحمت براي نيكوكاران است. همانها كه نماز را برپا ميدارند، زكات را ادا مي كنند، و به آخرت يقين دارند. « لقمان ، ۲ ، ۳ ، ۴»

در اين آيه سه وصف محسنين را بيان ميكند: آنها كساني هستند كه نماز را برپا ميدارند، زكات را ادا مي كنند، و به آخرت يقين دارند.

پيوند آنها با خالق از طريق نماز و با خلق خدا از طريق زكات، قطعي است و يقين آنها به دادگاه قيامت انگيزه نيرومندي است براي پرهيز از گناه و براي انجام وظايف.[۱]

آنگاه محسنين را توصيف و معرفي نموده به كساني كه نماز ميخوانند، و زكات ميدهند، كه دو ركن مهمّ عملند، و به كساني كه داراي ايمان به آخرتند. و معلوم است كه يقين به آخرت مستلزم يقين به توحيد و رسالت و همه شرايط و مراحل تقوي نيز هست.[۲]

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۷، ص ۱۱٫
[۲] . تفسير الميزان، ج ۱۶، ص ۳۲۹٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز