جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

انّا اعطيناك الكوثر فصلّ لربّك و انحر

به خاطر شكرانه عطاياي ما براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن.«كوثر ، ۱ و ۲»

نخست خداوند ميفرمايد: ما به تو كوثر عطا كرديم.

اين نعمت عظيم و خير فراوان شكرانه عظيم لازم دارد، هر چند شكر مخلوق هرگز حق نعمت خالق را ادا نمي كند، بلكه توفيق شكرگزاري خود نعمت ديگري است از ناحيه او لذا ميفرمايد: اكنون چنين است فقط براي پروردگارت نماز بخوان، قرباني كن.

بخشنده نعمت او است، بنابراين نماز و عبادت و قرباني كه آن هم نوعي عبادت است براي غير او معني ندارد.

عبادت خدا به صورت نماز باشد يا قرباني كردن

اين در برابر اعمال مشركان است كه براي بتها سجده و قرباني ميكردند در حالي كه نعمتهاي خود را از خدا ميدانستند و به هر حال تعبير لربك دليل روشني است بر مسأله لزوم قصد قربت در عبادات.[۱]

امر نماز متفرع بر جمله (انا اعطيناك الكوثر) شده از باب شكر نعمت است و چنين معني ميدهد حال كه ما بر تو منت نهاديم و خير كثيرت داديم اين نعمت بزرگ را با نماز شكرگزاري كن.

پی نوشت :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۲۷، صص ۳۷۲ ـ ۳۷۳٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز