سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۵۱۶
نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما كه امام عليه السلام غائب است ، مستحب ميباشد و ميتوانند آنرا به قصد رجاء به جماعت بخوانند . (توضيح اين كه در استفتايي كه اخيرا از حضرت امام شد ، ايشان فرمودند كه اين دو فريضه بزرگ به جماعت خوانده شود).

مسأله ۱۵۱۷
وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد است تا ظهر .

مسأله ۱۵۱۸
مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند ودر عيد فطر مستحب است ، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند ، بعد نماز عيد را بخوانند .

مسأله ۱۵۱۹
نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد وسوره ، بايد پنج تكبير بگويد ، وبعد از هر تكبير يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگري بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد وبعد از هر تكبير قنوت بخواند وتكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود وبعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد .

مسأله ۱۵۲۰
در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكري بخوانند كافي است ولي بهتر است اين دعا را به قصد اميد ثواب بخوانند : اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه واهل التقوي والمغفره اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلي الله عليه وآله ذخرا و شرفا و كرامه ومزيدا ان تصلي علي محمد وآل محمد و ان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد و ان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون .

مسأله ۱۵۲۱
مستحب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند .

مسأله ۱۵۲۲
نماز عيد سوره مخصوصي ندارد ولي بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس ( سوره ۹۱ ) و در ركعت دوم سوره غاشيه ( سوره ۸۸ ) را بخوانند يا در ركعت اول سوره سبح اسم ( سوره ۸۷ ) و در ركعت دوم سوره شمس را بخوانند .

مسأله ۱۵۲۳
مستحب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد ، به خرما افطار كند و در عيد قربان از گوشت قرباني بعد از نماز قدري بخورد .

مسأله ۱۵۲۴
مستحب است پيش از نماز عيد غسل كند و دعاهائي كه پيش از نماز و بعد از آن در كتاب‌هاي دعا ذكر شده به اميد ثواب بخواند .

مسأله ۱۵۲۵
مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند ودر حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و نماز را بلند بخوانند .

مسأله ۱۵۲۶
بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر وبعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عيد و نيز بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد : الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر علي ما هدانا .

مسأله ۱۵۲۷
مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهائي را كه در مسأله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد : الله اكبر علي ما رزقنا من بهيمه الأنعام و الحمد لله علي ما ابلانا ولي اگر عيد قربان را در مني باشد ، مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد وآخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذي حجه است ، اين تكبيرها را بگويد .

مسأله ۱۵۲۸
كراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخواند .

مسأله ۱۵۲۹
اگر شك كند در تكبيرهاي نماز و قنوت‌هاي آن ، اگر از محل آن تجاوز نكرده است بنابر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم شد كه گفته بوده اشكال ندارد .

مسأله ۱۵۳۰
اگر قرائت يا تكبيرات يا قنوت‌ها را فراموش كند ونياورد نمازش صحيح است .

مسأله ۱۵۳۱
اگر ركوع يا دو سجده يا تكبيره الاحرام را فراموش كند نمازش باطل ميشود .

مسأله ۱۵۳۲
اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز آنرا رجاء بجا آورد . واگر كاري كند كه براي آن سجده سهو در نمازهاي يوميه لازم است احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز رجاء دو سجده سهو براي آن بنمايد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز