سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

فان تابوا و اقاموا الصّلوه و اتوا الزّكوه فاخوانكم في الدّين.

هر گاه توبه كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند برادر ديني شما هستند.« توبه ، ۱۱»

ـ اگر مشركان توبه كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند، برادر ديني شما هستند.

ـ اگر توبه كنند وظيفه اسلامي نماز و زكوه را انجام دهند مزاحمشان نشويد، در اين آيه مي‌فرمايد: برادر ديني شما هستند، يعني هيچگونه تفاوتي با ساير مسلمانان از نظر احترام و محبّت نخواهند داشت، همان گونه كه ميان برادران تفاوتي نيست.[۱]

ـ در اين آيه شرايط برادر ايماني شدن را مي‌شمارد: ۱ـ ‌توبه كننده باشد، ۲ـ اقامه نماز كند، ۳ـ زكات مال خود را پراخت كند.

ـ نماز شرط برادري و اخوت اسلامي است.

مرادش از توبه به دلالت سياق اين است كه به سوي ايمان به خدا و آيات او برگردند و به همين جهت به صرف توبه اكتفا نكرده و مسأله به پا داشتن نماز را كه روشن‌‌ترين مظاهر عبادت خداست و هم چنين زكاه دادن را كه قوي‌ترين اركان جامعه ديني است به آن اضافه كرد و اين دو را به عنوان نمونه و اشاره به همه وظايف ديني كه در تماميت ايمان به آيات خدا دخالت دارند ذكر نمود.

ـ اگر اين سه را رعايت كنند با ساير مؤمنين در حقوقي كه اسلام آن را معتبر دانسته مساوي خواهند بود.

ـ و اگر در اين آيه و در آيه (انما المؤمنون اخوه) مؤمنان برادران يكديگرند، مسأله تساوي در حقوق را به برادري تعبير كرده براي اين است كه دو برادر دو شاخه هستند كه از يك تنه جدا و منشعب شده‌اند و اين دو در همه شئون مربوط به اجتماع، خانواده و در قرابتي كه با اقربا و فاميل دارند مساوي هستند.

ـ و چون براي اين اخوت احكام و آثاري شرعي است لذا قانون اسلام آن را يك سنخ برادري حقيقي ميانه افراد مسلمين معتبر كرده است كه عيناً مانند برادري طبيعي آثاري عقلي و ديني بر آن مترتب مي‌شود بنابراين اگر قرآن اين معنا را برادري ناميده اين ناميدنش به طور مجاز و استعاره نبوده است بلكه يك نحوه برادري جدّي است همچنان كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ به طوري كه نقل شده است فرموده: مردم با ايمان نسبت به هم برادرند، پست ‌ترين ايشان با عهد و ذمه ايشان سعي مي‌كند و همگي آنان عليه دشمنان خود دست واحدي هستند.[۲]

ـ‌اگر توبه كردند و نماز بپا داشتند و زكاه دادند در اين صورت برادران ديني شما هستند و با انها مانند ساير برادران مؤمن خود رفتار كنيد.

توبه يعني اگر از شرك و بت‌ پرستي پشيمان شدند و تصميم گرفتند تا ديگر بدان باز نگردند و اسلام را بپذيرند.[۳]

پی نوشت ها:
[۱] . تفسير نمونه، ج ۷، ص ۳۰۳٫
[۲] . تفسير الميزان، ج ۹، ص ۲۴۳٫
[۳] . مجمع البيان، ج ۱۱، ص ۳۰٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز