جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵

و اقيموا الصّلوه و اتوا الزّكوه و اطعيوا الرّسول لعلكم ترحمون.

و نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و رسول (خدا) را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت (او) شويد.«نور، ۵۶»

در آيه گذشته (در همين سوره) وعده خلافت روي زمين به مؤمنان صالح داده شده بود و اين دو آيه مردم را براي فراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج ميكند، در ضمن نفي موانع بزرگ را نيز خودش تضمين مينمايد، در حقيقت يكي از اين دو آيه در صدد بيان مقتضي است و آيه دوم نفي موانع.

ـ نخست ميگويد: (و اقيموا الصلوه ، نماز را برپا داريد) همان نمازي كه رمز پيوند خلق با خالق است، و ارتباط مستمر آنها را با خدا تضمين ميكند، و ميان آنها و فحشاء و منكر حايل مي شود.

(و اتوا الزكاه ، وزكات را ادا كنيد).[۱]

ـ وظايف عبادت هاي كه براي بندگانش تشريع كرده و اگر از ميان همه وظايف تنها نماز و زكات را يادآوري كرد، براي اين بود كه اين دو تكليف در ميان تكاليف راجعه به خدا و خلق به منزله ركن است.[۲]

نمازگزار مشمول رحمت الهي قرار ميگيرد.

 

پی نوشت ها :
[۱] . نمونه، ج ۱۴، ص ۵۳۵٫
[۲] . الميزان، ج ۱۵، ص ۲۲۳٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز