سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

در زمان غيبت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نماز جمعه به فتواي اكثر فقهاي شيعه، واجب تخييري است. يعني مكلف مي تواند روز جمعه به جاي نماز ظهر، نماز جمعه بخواند، ولي جمعه افضل است و احتياط بيشتر در آن است كه هر دو را به جا آورند و كسي كه نماز جمعه را به جا آورده باشد واجب نيست نماز ظهر را هم بخواند، ولي احتياط مستحب آن است كه آن را نيز بجا آورد.[۱]

كيفيت نماز جمعه
نماز جمعه دو ركعت است و كيفيت آن مانند نماز صبح است. اين نماز داراي دو قنوت است. قنوت اول قبل از ركوع ركعت اول، و قنوت دوم پس از ركوع ركعت دوم است. نماز جمعه داراي دو خطبه است كه مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسط امام جمعه ايراد شود. بدون اين دو خطبه، نماز جمعه محقق نمي شود و واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند.[۲]

[۱] . توضيح المسائل، احكام نماز جمعه، م ۱ ـ ۲٫
[۲] . توضيح المسائل، احكام نماز جمعه، م ۲۳ ـ ۲۶٫دسته بندی مطلب : نمازهای مستحب
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز