دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

الّذين ان مكّنّا هم في الأرض اقاموا الصّلوه و اتوا الزّكوهو امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و للّه عاقبه الاُمور:

ياران خدا كساني هستند كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا ميدارند و زكات را ادا ميكنند و امر به معروف و نهي از منكر مينمايند و پايان همه امور از آن خداست. (حج ، ۴۱)

ـ اين آيه خطاب به ياران خدا است كه در آيه قبل وعده ياري به آنها داده شده است و مقام و اوصاف مؤمنين را بيان ميكند.

ـ آنها هرگز پس از پيروزي، همچون خودكامگان و جباران به عيش و نوش و لهو و لعب نميپردازند و در غرور و مستي فرو نميروند؛ بلكه پيروزي ها و موفقيت ها را نردباني براي ساختن خويش و جامعه قرار ميدهند. آنها پس از قدرت يافتن، تبديل به يك طاغوت جديد نمي شوند، ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا نيز مستحكم است؛ چرا كه نماز سمبل پيوند با خالق است و زكات، رمزي براي پيوند با خلق، و امر بمعروف و نهي از منكر پآيه هاي اساسي ساختن يك جامعه سالم محسوب ميشود.[۱]

ـ همين چهار صفت براي معرفي اين افراد كافي است، و در سآيه آن ساير عبادات و اعمال صالح و ويژگي هاي يك جامعه با ايمان و پيشرفته فراهم است.

ـ مؤمنان تنها قبل از پيروزي به در خانه خدا نميروند بلكه بعد از پيروزي هم به مقتضاي (الّذين ان مكنّاهم في الأرض اقاموا الصّلوه…) رابطه خود را با او همچنان محكم ميدارند و پيروزي بر دشمن را وسيل هاي براي نشر حق و عدالت و فضيلت قرار ميدهند.

ـ در بعضي از روايات اسلامي آيه فوق به حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ و يارانش يا آل محمد به طور عموم تفسير شده است. چنانكه از حديثي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ ميخوانيم كه در تفسير آيه (الّذين ان مكنّاهم في الارض) فرمود: اين آيه تا آخر از آن آل محمد و مهدي و ياران او است.

ـ خداوند شرق و غرب زمين را در سيطره حكومت آنها قرار ميدهد آيينش را آشكار مي سازد و به وسيله مهدي ـ عليه السّلام ـ و يارانش بدعت و باطل را نابود ميكند آن چنان كه تبهكاران حق را نابود كرده بودند و آن چنان ميشود كه بر صفحه زمين اثري از ظلم ديده نميشود چرا كه آنها امر به معروف و نهي از منكر ميكنند.[۲]

اين احاديث بيان كننده مصداق هاي روشن و آشكار است و مانع عموميت مفهوم آيه نيست بنابراين مفهوم گسترده آيه ، همه افراد با ايمان و مجاهد و مبارز را شامل مي شود.

ـ يكي از صفات مؤمنين اين است كه اگر در زمين تمكني پيدا كنند و در انتخاب هر قسم زندگي كه بخواهند به آنها آزادي داده شود، و در ميان همه انواع و انحاء زندگي، يك زندگي صالح را اختيار ميكنند و جامع هاي صالح بوجود ميآورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته ميشود و زكات داده مي شود، و امر به معروف و نهي از منكر انجام مي شود.
ـ اگر از ميان همه جهات عبادت، نماز را و از ميان همه جهات مالي، زكات را نام برده بدين جهت است كه اين دو در باب خود، عمده آن باب هستند.[۳]

ـ زجاج گويد اين آيه وصف كساني است كه خدا را ياري كنند.

و لله عاقبه الامور عاقبت كارها به دست خدا است، اين جمله نظير (الي الله ترجع الامور) است، يعني هر ملكي و حكومتي و قدرتي باطل ميشود جز ملك و حكومت و قدرت حق و سرانجام همه امور به دست خدا مي افتد.[۴]

اهميت حكومت اسلامي و احياء نماز و زكات و امر به معروف و نهي از منكر

در تفسير الميزان آمده: مراد به تمكين آنان در زمين اين است كه ايشان را در زمين نيرومند كند به طوري كه هر كاري را بخواهند، بتوانند انجام دهند و هيچ مانعي يا مزاحمي نتواند سد راه آنان شود.

ـ در صورت داشتن قدرت و اختيار،اجتماعي صالح به وجود مي آورند.

ـ مراد به مؤمنين، عموم مؤمنين آن روز بلكه عامه مسلمين تا روز قيامت است. عاليترين جامع هاي كه در تاريخ اسلام تشكيل يافت جامع هاي بود كه در عهد رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در آن جامعه نماز به پا شد.[۵]

پی نوشت ها :
[۱] . نمونه، ج۱۴، ص۱۱۷٫
[۲] . نمونه، ج۱۴، ص۱۲۱٫
[۳] . الميزان، ج۱۴، ص۵۷۴٫
[۴] . مجمع البيان، ج۷، ص۱۳۹٫
[۵] . الميزان، ج۱۴، ص۵۷۴ و ۵۷۵٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز