و الّذين صبروا ابتغآء وجه ربّهم و أقاموا الصّلواه و أنفقوا ممّا رزقنهم سرّاً و علانيهً و يدرؤن بالحسنه السّيئه أولئك لهم عقبي الدّار.

و آنها به خاطر ذات (پاك) پروردگارشان شكيبائي ميكنند، و نماز را برپا ميدارند، و از آنچه به آنها روزي داده ايم، در پنهان و آشكار انفاق ميكنند، و با حسنات، سيئات را از ميان ميبرند، پايان نيك سراي ديگر از آن آنهاست.«رعد ، ۲۲»

ششمين برنامه آنها اين است كه آنها نماز را برپا ميدارند (و اقاموا الصلوه). گرچه اقامه نماز يكي از مصاديق وفاء بعهد الله، و حتي مصداق زندهاي براي حفظ پيوندهاي الهي و از يك نظر از مصاديق صبر و استقامت است ولي از آنجا كه اين مفاهيم كلي پاره اي از مصداق هاي بسيار مهم دارد كه در سرنوشت انسان فوق العاده مؤثر است در اين جمله و جمله هاي بعد روي آنها انگشت گذاشته شده است.

چه چيز مهمتر از اين كه انسان هر صبح و شام رابطه و پيوند خود را با خدا تجديد كند، با او به راز و نياز برخيزد و به ياد عظمت او و مسؤوليت هاي خويش بيفتد و در پوتو اين كار، گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و جان بشويد و با پيوستن قطره وجود خود به اقيانوس بيكران هستي حق مايه بگيرد آري نماز همه اين بركات آثار را دارد.[۱]

 

[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۰، ص ۱۸۹٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز