دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مي شود: اول : گرفتن خورشيد، دوم : گرفتن ماه ، اگر چه مقدار كمي از خورشيد و ماه گرفته شود و كسي هم از آن نترسد. سوم : زلزله اگر چه كسي هم نترسد. چهارم : رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها، در صورتي كه بيشتر مردم بترسند. نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد. دستور آن نيز اين است كه انسان بعد از نيت تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع برود و سر از ركوع بردارد و دوباره يك حمد و يك سوره بخواند. باز به ركوع برود تا پنج مرتبه ، بعد از بلند شدن از ركوع پنجم ، دو سجده نمايد و برخيزد. ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.همچنين مي تواند به جاي خواندن سوره تمام ، يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا بيشتر از آن را بخواند و به ركوع برود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع برود؛ همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد.

آداب نماز آيات عبارتند از: ۱ – در نماز آيات مستحب است كه به جاي اذان و اقامه ، سه مرتبه به قصد اميد ثواب ، بگويد: ((الصلاة )) ۲ – مستحب است كه نمازگزار بعد از ركوع پنجم و دهم بگويد: ((سمع اللّه لمن حمده )) ۳ – مستحب است نمازگزار پيش از هر ركوع و بعد از آن تكبير بگويد؛ ولي بعد از ركوع پنجم و دهم ، گفتن تكبير مستحب نيست. ۴ – مستحب است كه انسان پيش از ركوع دوم ، چهارم ، ششم ، هشتم و دهم ، قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت ، پيش از ركوع دهم بخواند كافي است . ۵ – مستحب است كه حمد و سوره نماز آيات به (بلند) خوانده شود.. ۶ – در نماز آيات مخصوصا براي كسوف خورشيد مستحب است كه انسان نمازش را طول بدهد.۷ – مستحب است كه در نماز آيات خصوصا در كسوف خورشيد، سوره هاي طولاني مانند يس ، روم و كهف و امثال آن خوانده شود. ۸ – مستحب است كه نمازگزار بعد از نماز آيات تا باز شدن قرص ، در محل نماز بنشيند و مشغول دعا و ذكر شود. ۹ – اگر تا باز شدن قرص وقت است مستحب است كه نماز را دوباره خواند. ۱۰ – مستحب است كه نماز آيات به جماعت خوانده شود. ۱۱ – براي قضاي نماز آيات ، مستحب است كه نمازگزار غسل كند..دسته بندی مطلب : نمازهای واجب
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز