سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۷۶۴
نمازهاي مستحبي زياد است و آنها را نافله گويند و بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله‌هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها را در غير روز جمعه سي و چهار ركعتند كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا ويازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح ميباشد و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند ، يك ركعت حساب ميشود . ولي در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر ، چهار ركعت اضافه ميشود .

مسأله ۷۶۵
از يازده ركعت نافله شب ، هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب و دو ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن ، به نيت نماز وتر خوانده شود . و دستور كامل نافله شب در كتابهاي دعا گفته شده است .

مسأله ۷۶۶
نمازهاي نافله را ميشود نشسته خواند ، ولي بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند ، مثلا كسيكه ميخواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند ، بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر ميخواهد نماز وتر را نشسته بخواند ، دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند .

مسأله ۷۶۷
نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند ولي نافله عشا را به نيت اين كه شايد مطلوب باشد ميتواند بجا آورد .

وقت نافله‌هاي يوميه

مسأله ۷۶۸
نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده ميشود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعي كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا ميشود ، به اندازه دو هفتم آن شود ، مثلا اگر درازي شاخص هفت وجب باشد ، هر وقت مدار سايه‌اي كه بعد از ظهر پيدا ميشود به دو وجب رسيد ، آخر وقت نافله ظهر است .

مسأله ۷۶۹
نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده ميشود و وقت آن تا موقعي است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا ميشود ، به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند ، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر و بنابر احتياط واجب ، نيت ادا و قضا نكند .

مسأله ۷۷۰
وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتي كه سرخي طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا ميشود از بين برود .

مسأله ۷۷۱
وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلا فاصله خوانده شود .

مسأله ۷۷۲
نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده ميشود و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن يازده ركعت نماز شب است ، ولي احتياط آن است كه قبل از فجر اول نخوانند مگر آن كه بعد از نافله شب بلا فاصله بخوانند كه در اين صورت مانعي ندارد .

مسأله ۷۷۳
وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديك اذان صبح خوانده شود .

مسأله ۷۷۴
مسافر و كسي كه براي او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند ، ميتواند آنرا در اول شب بجا آورد .

نماز غفيله

مسأله ۷۷۵
يكي از نمازهاي مستحبي نماز غفيله است كه بين نماز مغرب و عشا خوانده ميشود . و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتي كه سرخي طرف مغرب از بين برود و در ركعت اول آن ، بعد از حمد بايد به جاي سوره اين آيه را بخوانند : و ذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين . و در ركعت دوم بعد از حمد بجاي سوره اين آيه را بخوانند : و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو و يعلم مافي البر و البحر و ما تسقط من ورقه الايعلمها و لاحبه في ظلمات الارض و لارطب و لا يابس الا في كتاب مبين و در قنوت آن بگويند : اللهم اني اسألك بمفاتح الغيب التي لايعلمها الا انت ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا ، و بجاي كلمه كذا و كذا حاجتهاي خود را بگويند ، وبعد بگويند : اللهم انت ولي نعمتي و القادر علي طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام لما قضيتهالي.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز