شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵

والمؤمنون والمؤمنات بَعضُهُم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصّلوه و يؤتون الزّكوه و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله انّ الله عزيز حكيم.

مردان و زنان با ايمان ولي و يار و ياور يكديگرند امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و نماز را برپا ميدارند و زكات را ميپردازند و خدا و رسولش را اطاعت مينمايند خداوند به زودي آنها را مورد رحمت خويش قرار ميدهد.«توبه ، ۷۱»

نشانه هاي مؤمنان راستين
در اين آيه علائم و نشانه هاي مردان و زنان با ايمان بيان ميشود پنج فضيلت نيكو، از اعمال حسنه آنها را ميشمرد. ۱ـ آنها مردم را به نيكيها دعوت ميكنند. ۲ـ مردم را از زشتيها و بديها و منكرات باز ميدارند. ۳ـ نماز را برپا ميدارند. ۴ـ در راه خدا انفاق ميكنند. ۵ـ اطاعت از فرمان خدا و پيامبر او ميكنند.[۱]

برپائي نماز سومين صفت مؤمنين
مردان و زنان نماز را برپا ميدارند و به ياد خدا و با ذكر او دل را روشن و عقل را بيدار و آگاه نگه ميدارند.

مداومت بر خواندن نماز داشته باشد.

صلوه و زكات پس از ايمان دو ركنند و به منزله دو ستونند كه ايمان بدون اين دو ركن پايدار نخواهد گرديد.[۲]

پنجمين صفت مردان و زنان با ايمان اين است كه زكات ميدهند. (يوتون الزكاه) آنها بر خلاف منافقان كه افرادي ممسك و بخيل هستند بخشي از اموال خويش را در راه خدا و حمايت خلق خدا و به بازسازي جامعه انفاق مينمايند، و زكات اموال خويش را ميپردازند.

نماز و زكات دو ركن وثيق در شريعت اسلام است.

اما نماز ركن عبادات غير مالي است كه رابطه ميان خدا و خلق است. و زكات رابطه اي است كه در معاملات،ميان خود مردم برقرار است.[۳]

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۸، ص ۳۶٫
[۲] . مخزن العرفان، ج ۶، ص ۷۳٫
[۳] . الميزان، ج ۹، ص ۵۳۰٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز