از نظر اسلام نمیتوان گفت كسی كه نماز نمیخواند در راه راست و صراط مستقیم حركت میكند، زیرا از نظر اسلام، راه راست آن است كه انسان را به پاكی، نیكی، عدل، داد، ایمان و عمل صالح هدایت كند. از آیات قرآن كریم برمی آید كه «صراط مستقیم»، همان آیین خداپرستی و دین حق و پایبندی به دستورهای خداست؛ یكی از مهمترین آنها نماز است. خداوند متعال در آیات فراوانی به این راه اشاره فرموده است: یس،۶۱ ـ ۶۲ / انعام، ۱۶۱ / آل عمران، ۱۰۱ و…

آری، نماز یك دستور حتمی و عمومی است؛ حتّی اگر كسی برفرض بدون خواندن نماز، در بین مردم، درستكار و نیكوكار شناخته شود، از این قانون مستثنا نیست و نمیتوان او را از صالحان دانست.

در پایان یادآور می شویم ترك نماز، صورت های مختلفی دارد كه در برخی موارد، ترك نماز موجب كفر و ارتداد است.دسته بندی مطلب : پرسمان
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز