دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

انواع نمازهاي مستحب

نمازهاي مستحب زيادند و به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱٫ نوافل.
۲٫ ساير نمازهاي مستحب.
نافله هاي روزانه
۱٫ نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، ۲ ركعت.
۲٫ نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، ۸ ركعت.
۳٫ نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، ۸ ركعت.
۴٫ نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، ۴ ركعت.
۵٫ نافله نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، ۲ ركعت.[۱]

نافله هاي شب:

۱٫ هشت ركعت نماز شب.
۲٫ دو ركعت نماز شفع.
۳٫ يك ركعت نماز وتر.

بنابراين تعداد نافله ها ۳۴ ركعت، دو برابر تعداد فرايض است.

بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده است.[۲]

 

[۱] . توضيح المسائل، م ۷۶۴٫
[۲] . توضيح المسائل، م ۷۶۴٫دسته بندی مطلب : نمازهای مستحب
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز