سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵

الّذين يقيمون الصّلوه و يؤتون الزّكوه و هم بالاخره هم يوقنون.

همان كساني كه نماز را برپا ميدارند و زكات را ادا ميكنند و به آخرت يقين دارند. «نمل ، ۲ و ۳»

در آيه فوق اقامه نماز كه يكي از صفات مؤمنان بوده بيان شده و به اين ترتيب، هم اعتقاد آنها به مبدأ و معاد محكم است و هم پيوندشان با خدا و خلق. بنابراين اوصاف فوق اشاره اي به اعتقاد كامل و برنامه عملي جامع آنهاست. در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه اگر اين گروه از مؤمنان هم از نظر مباني اعتقادي و هم عملي راه مستقيم را برگزيده اند ديگر چه نيازي است كه قرآن براي هدايت آنها بيايد. ولي با توجه به اينكه هدايت داراي مراحل مختلف است كه هر مرحله مقدمه اي است براي مرحله ي بالاتر، پاسخ اين سؤال روشن مي شود.

به علاوه تداوم هدايت خود مسأله ي مهمي است و همان چيزي است كه ما شب و روز در نمازهاي خود با گفتن «اهدنا الصراط المستقيم» از خدا ميخواهيم كه ما را در اين مسير ثابت دارد و تداوم بخشد كه بي لطف او اين تداوم ممكن نيست.[۱]

اهميت نماز

صاحب الميزان ميفرمايد:

مقصود از ذكر نماز و زكات ذكر نمونه اي از اعمال صالحه است و اگر از ميان اعمال صالحه اين دو را نام برد، چون اين دو هر يك در باب خود ركن هستند.

نماز در عبادت هاي راجع به خداي تعالي و زكات در آنچه راجع مردم است،و از نظري ديگر نماز در اعمال بدني و زكات در اعمال مالي.

ـ اهميت خاص اقامه نماز و انفاق در ميان عبادات است.

ـ تلاش مؤمنان، براي برپايي نماز در جامعه است.

ـ اهميت خاص يقين به آخرت و نقش مهم در آن در تقوا.

ـ اعمال صالحه وقتي در جاي خود قرار ميگيرد كه توأم با يقين به آخرت باشد زيرا عمل هر قدر هم صالح باشد با تكذيب آخرت اثرش خنثي و اجرش حبط مي شود.

[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۵٫ ص ۳۹۶، ۳۹۷٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز