جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

كينه به والدين مانع نماز

قال الصادق – عليه السلام -:من نظر الي ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلوه ؛

هر كس با چشم بغض و كينه به پدر و مادر خود كه به وي ستم كرده اند، نگاه كند، نمازش در پيشگاه الهي نامقبول است .(اصول كافي ، ج ۲، ص ۳۴۹)

سه گروه نمازش بالا نمي رود

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:ثلاثه لاتجاوز صلاتهم اذانهم : العبد الابق حتي يرجع و امراه باتت و زوجها عليها ساخط و امام قوم و هم لها كارهون ؛

سه نفر نمازشان از گوش هايشان بالاتر نمي رود:

۱ – بنده فراري تا باز گردد.
۲ – زني كه شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگين باشد.
۳ – و پيشواي قومي كه آن قوم از او متنفر باشند.(نهج الفصاحه ، ص ۲۴۸، حديث ۱۲۲۲)

شرب خمر مانع نماز

قال الصادق – عليه السلام -:لاتقبل صلوه شارب الخمر اربعين يوما الا ان يتوب ؛

نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر اين كه توبه كند.(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۳۱۷٫ميزان الحكمه ، ج ۵، ص ۳۸۸)

انجام نماز براي خودنمايي

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:من صلي صلوه يرائي بها فقد اشرك ؛

كسي كه براي خودنمايي نماز بخواند، مشرك است .(تفسير قرطبي ، ج ۱۰، ص ۷۱)

مال حرام مانع قبولي نماز

عن النبي – عليه السلام -:ان الله ملكا ينادي علي بيت المقدس كل ليله : من اكل حراما ما لم يقبل الله منه صرفا و لاعدلا و الصرف ، النافله و العدل ، الفريضه ؛

همانا براي خداوند (از جانب ايشان ) فرشته اي كه هر شب بر بيت المقدس پيام مي دهد، آن كسي كه حرامي (اندك مال حرامي ) بخورد، خداوند از او نه صرفي و نه عدلي را قبول خواهد كرد.صرف نماز نافله است و عدل ، نماز واجب .(بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۶)

نماز و زكات

قال الصادق – عليه السلام -:…و لاصلوه لمن لا زكوه له ؛

…و كسي كه زكات خود را نمي پذيرد، نمازش پذيرفته نيست .(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۲)

غيبت مانع قبولي نماز

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:من اغتاب مسلما او مسلمه لم يقبل الله صلوته و لاصيامه اربعين يوما و ليله الا ان يغفر له صاحبه ؛

هر كس كه غيبت مرد يا زن مسلماني را كند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذيرفته نيست ، مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشايد.(بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۵۸)

روزه مانع نماز

قال الكاظم – عليه السلام -:لاتصم صوما يمنعك من الصلوه ، فان الصلوه احب الي الله من الصيام ؛

روزه مستحبي را كه مانع انجام نماز مي شود نگير، چرا كه نماز در پيشگاه خدا بهتر ازروزه است .(مستدرك الوسائل چاپ جديد، ج ۲، ص ۴۳)

دروغ ، مانع نماز شب

قال الصادق – عليه السلام -:ان الرجل ليكذب الكذبه فيحرم بها صلاه الليل ؛

همانا مردي دروغ مي گويد، پس به خاطر آن دروغگويي از نماز شب محروم مي شود.(ميزان الحكمه ، ج ۵، ص ۴۲۲)

نگاه بيجا، مانع كمال نماز

فيما اوحي الله الي داود: لربما صلي العبد فاضرب بها وجهه و احجب عني صوته اتدري من ذلك يا داود؟ذلك الذي يكثر الالتفات الي حرم المؤ منين بعين الفسق و ذلك الذي حدثته نفسه لو ولي امرالضرب فيه الاعناق ظلما ؛

خداوند تبارك و تعالي به حضرت داود (ع ) وحي نمود كه : اي داوود چه بسا بنده اي به نماز مي ايستد و نماز مي خواند و من آن نماز را به صورتش مي زنم و صدايش را از خودم دور داشته به طوري كه صداي قرائتش به من نرسد.اي داوود! آيا مي داني آن نمازگزار كيست ؟ او كسي است كه زياد به خانه ها و حريم مؤ منين با چشم فسق نگاه مي كند و اين كسي است كه نفسش او را وسوسه مي كند به اينكه اگر امير و حاكم بر مردم بشود از راه ظلم گردنها را بزند.(بحارالانوار، ج ۸۴، ص ۲۵۷)

نماز و آزردن همسر

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:من كان له امرئه توذيه لم يقبل الله صلاتها و لاحسنه من عملها حتي تعينه و ترضيه و ان صامت الدهر… و علي الرجل مثل ذلك الوزر اذا كان لها مؤذيا ظالما ؛

كسي كه همسر خود را بيازارد، نماز و اعمال نيك او مورد پذيرش الهي قرار نمي گيرد، مگر آن كه به كمك او بپردازد و رضايتش را جلب كند، گرچه همشه روزه دار باشد والبته شوهر نيز داراي همين نوع از عقاب است و در صورتي كه همسر خويش را بيازارد و به او ظلم روا دارد.(وسائل الشيعه ، ج ۱۴، ص ۱۱۶)دسته بندی مطلب : دیدگاه معصومین (ع)
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز