مسأله ۱۱۵۹
شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است ، وليبراي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني مانعي ندارد .

مسأله ۱۱۶۰
اگر حفظ جان خود انسان يا كسي كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب ميباشد ، بدون شكستن نماز ممكن نباشد بايد نماز را بشكند ولي شكستن نماز براي مالي كه اهميت ندارد مكروه است .

مسأله ۱۱۶۱
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند ، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد ، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز ، دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد ، بعد نماز را بخواند .

مسأله ۱۱۶۲
اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است ، چنانچه وقت تنگ باشد ، بايد نماز را تمام كند ، واگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نميزند بايد در بين نماز تطهير كند ، بعد بقيه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم ميزند ، بايد نماز را بشكند ومسجد را تطهير نمايد بعد نماز را بخواند .

مسأله ۱۱۶۳
كسي كه بايد نماز را بشكند ، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ، ولي نماز او صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند .

مسأله ۱۱۶۴
اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود ، يادش بيايد كه اذان يا اقامه را فراموش كرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، مستحب است براي گفتن آنها نماز را بشكند.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز