پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۵

و اوحينا الي موسي و اخيه ان تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا و اجعلوا بيوتكم قبله و اقيموا الصّلوه و بشّر المؤمنين.

و به موسي و برادرش وحي كرديم كه براي قوم خود خانه هايي در سرزمين مصر انتخاب كنيد، و خانه هايتان را مقابل يكديگر و متمركز قرار دهيد و نماز را برپا داريد و به مؤمنان بشارت ده (كه سرانجام پيروز مي شوند). «يونس ، ۸۷»

از مجموع اين آيه استفاده ميشود كه بني اسرائيل در آن زمان به صورت گروهي پراكنده، شكست خورده، وابسته و طفيلي، و آلوده و ترسان بودند، نه خانه اي از خود داشتند و نه اجتماع و تمركزي نه برنامه سازنده معنوي داشتند و نه شهامت و شجاعت لازم براي يك انقلاب كوبنده.

موسي و برادرش هارون مأموريت يافتند كه براي بازسازي اجتماع بني اسرائيل مخصوصاً از نظر روحي برنامه اي را در چند ماده پياده كنند:

۱ـ نخست به امر خانه سازي و جدا كردن مسكن خويش از فرعونيان همّت بگمارند اين كار چند فايده داشت:

۲ـ خانه هايشان را مقابل يكديگر و نزديك به هم بسازند زيرا قبله در اصل به معني (حالت تقابل) ميباشد و اطلاق كلمه قبله بر آنچه امروز معروف است در حقيقت معني دومي براي اين كلمه است.

اين كار كمك مؤثري به تمركز و اجتماع بني اسرائيل ميكرد و مي توانستند مسائل اجتماعي را به طور عمومي مورد بررسي قرار دهند و به عنوان انجام مراسم مذهبي دور هم جمع شوند و براي آزادي خويش نقشه هاي لازم را طرح نمايند.

۳ـ توجه به عبادت و مخصوصاً نماز كه انسان را از بندگي بندگان جدا و به خالق همه قدرتها پيوند ميدهد قلب و روح او را از آلودگي گناه ميشويد و حس اتكاي به نفس را در آنان زنده ميكند و با تكيه بر قدرت پروردگار روح تازه اي به كالبد انسان ميدمد.

۴ـ به موسي به عنوان يك رهبر دستور ميدهد كه دست درون زواياي روح بني اسرائيل بيفكند و زباله هاي ترس و وحشت را كه يادگار ساليان دراز بردگي و ذلّت بوده است بيرون بكشد و از طريق (بشارت دادن به مؤمنان) به فتح و پيروزي نهايي و لطف و رحمت پروردگار اراده آنها را قوي و شهامت و شجاعت را در آنها پرورش دهد.[۱]

[۱] . نمونه، ج ۸ ـ ۳۷۰ ـ ۳۷۱٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز