سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

سؤال ۱: قبلاً روستاي ما مسجد كوچكتري داشت بعداً به علت افزايش جمعيت آنرا تخريب نموده و بدون اجازه متولي وقف، بنائي جديد و بزرگ احداث كردند آيا حكم مسجد فقط به مكان قبلي صدق مي كند؟

جواب: اگر زمين مباحي را به قصد آنكه مسجد باشد به مسجد اضافه نموده اند حكم مسجد را دارد و اجازه متولي مسجد اثري ندارد بلي اگر زميني كه به مسجد اضافه شده موقوفه باشد لازم است ابتدا زمين به نحو شرعي اجاره شود و سپس داخل مسجد قرار گيرد، و در اين صورت قسمت موقوفه بعد از پايان اجاره حكم مسجد را ندارد. (ر.ک جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج۲, ص۹۳, س۲۸۰)

سؤال ۲: آيا مي شود كمك مالي دريافتي از افرادي كه از طريق حرام پولي را بدست آورده اند يا كافر و مشرك هستند را جهت ساخت مساجد و حسينيه ها مصرف نمود؟

جواب: اگر بدانيد عين پول حرام است تصرف در آن و صرف در مسجد و حسينيه جايز نيست، اما نسبت به پول كافر و مشرك تصرف با اجازه حاكم شرع جامع الشرايط مانعي ندارد. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري, ج۲, ص۱۲۹)

سؤال ۳: آيا كسي مي تواند در مسجد عروسي بگيرد؟

جواب: كارهايي كه با شؤون مسجد مناسب نيست نبايد در مسجد انجام داد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج۱، ص۵۳۴، س۴۰۶ مقام معظم رهبري)

سؤال ۴: اگر در داخل مسجد دو قفسه براي كتابخانه و نوارخانه تعبيه شود، آيا از نظر مقام معظم رهبري اشكال دارد؟

جواب: اگر قفسه ها مانع نمازگزاران در مسجد نباشد اشكال ندارد ولكن اگر قسمتي از مسجد را اشغال نمايد كه مانع نماز در آن قسمت گردد جايز نيست. مي توانند از غرفه هاي وابسته به مسجد در اين جهت استفاده نمايند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج۱، ص۵۳۷، س۴۲۳)

سؤال ۵: آيا پولي را كه براي مسجد جمع آوري مي كنند مي توانند به روحاني مسجد كه مشغول انجام وظايف ديني در مسجد مي باشد به عنوان حق الزحمه داد؟

جواب: اگر پول را جهت كارهاي مسجد اعم از كارهاي عمراني و فرهنگي جمع آوري مي كنند اشكال ندارد و الاّ اگر براي مصرف خاصي باشد فقط بايد در همان مورد خاص صرف شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ص۵۳۷, س۴۲۳)

سؤال ۶: بي وضو وارد مسجد شدن چه از روي ناچاري(عادت ماهانه) و يا از روي فراموشي آيا اشكالي دارد؟

جواب: وارد شدن بدون وضو به مسجد اشكال ندارد اما وارد شدن در مسجد در حال عادت ماهانه و يا جنابت حرام است. بلي اگر از روي فراموشي باشد و يا از دري بيايد و از درب ديگر بيرون رود و يا براي بيرون بردن چيزي از مسجد باشد و توقف در مسجد ننمايد اشكال ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج۱، م۳۵۵ و استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج۱، س۱۷۵ و۱۷۶)

سؤال ۷: حكم تزئين مسجد جهت اعياد مذهبي چيست و نماز چه صورتي در اين حال پيدا مي كند؟

جواب: تزئين مساجد در اعياد و جشن هاي مذهبي اشكال ندارد. (ر.ک استفتائات آيه الله مکارم, ج۲, ص۹۳, س۲۰۷)

سؤال ۸: از قديم در مساجد حائلي مثل پرده بين زنان و مردان بوده و اكنون عده اي مي گويند پرده و ديوار بين زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه كردن لزوم ندارد، نظر امام در اين باره چيست؟

جواب: در صورتي كه مفسده اي نيست پرده لزوم ندارد. بلي در نماز، احتياط مستحب آن است كه زن عقب تر از مرد باشد، مگر در صورتي كه بين آنها حائلي مثل پرده باشد. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج۱،س۷۸)

سؤال ۹: در رساله ها نقاشي و تصوير در مساجد بنابر احتياط واجب منع شده است، آيا اين منع شامل عكس هم مي شود يا نه؟(مرجع تقليد امام خميني)

جواب: شامل نيست. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج۱،س۷۹)

سؤال ۱۰: امروزه در بعضي از مساجد و يا مكانهائي كه نمازجمعه اقامه مي شود، عكسها و پوسترهائي روبروي نمازگزاران نصب مي شود، آيا نماز خواندن در اين مكانها اشكال دارد؟

جواب: نماز صحيح است، هر چند در مقابل نمازگزار بودن آن كراهت دارد و كراهت رفع مي شود به اينكه روي آن را به وسيله اي بپوشانند. .(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج۱،س۸۰)

سؤال ۱۱: گذاشتن مرده پيش از غسل و بعد از غسل در مسجد و شستن و غسل دادن ميت در حياط مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: نهادن جسد ميت در مسجد پيش از غسل دادن اگر موجب سرايت نجاست و مستلزم هتك مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بي اشكال است و صحن مسجد اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن ميت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتك نشود اشكال ندارد.دسته بندی مطلب : استفتائات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز