چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶

سؤال ۱: لطفاً مبطلات نماز را بيان فرماييد؟

جواب: دوازده چيز نماز را باطل مي‌كند: ۱ـ آنكه در بين نماز يكي از شرط‌هاي آن از بين برود مثلاً در بين نماز بفهمد مكانش غصبي است. ۲ـ آنكه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري، چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي‌كند پيش آيد. ۳ـ از مبطلات نماز آن است كه مثل بعضي كساني كه شيعه نيستند دستها را روي هم بگذارد. ۴ـ آنكه بعد از خواندن حمد آمين بگويد ولي اگر اشتباهاً يا از روي تقيه بگويد، نمازش باطل نمي‌شود. ۵ـ آنكه عمداً يا از روي فراموشي پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد. ۶ـ آنكه عمداً كلمه‌اي بگويد كه از آن كلمه قصد معني كند اگر چه معني هم نداشته باشد. ۷ـ آنكه در نماز با صداي بلند و عمدي بخندد. ۸ـ آنكه براي كار دنيا عمداً با صدا گريه كند. ۹ـ آنكه در نماز كاري كند كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. ۱۰ـ خوردن و آشاميدن در نماز. ۱۱ـ شك در ركعت‌هاي نماز دو ركعتي و سه ركعتي يا در دو ركعت اول نمازهاي چهار ركعتي. ۱۲ـ آنكه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند، يا چيزي را كه ركن نيست عمداً كم يا زياد نمايد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۲۶ و۱۱۵۶)

سؤال ۲: اگر انسان در حالت نماز سر خود را برگرداند و سهواً باشد نمازش باطل است؟

جواب: اگر فقط سر خود را سهواً مقدار كمي از قبله برگرداند نماز او باطل نمي‌شود و اگر سر را به طرف راست يا چپ قبله برگرداند احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۳۱)

سؤال ۳: اگر شخص روزه‌دار در صف نماز جماعت باشد و غذايي به گلو و به دهانش بيايد چه بايد بكند؟

جواب: اگر داخل دهان باشد نبايد پايين بدهد بلكه بايد در حال نماز آن را خارج كند (با كمك دستمال و امثال آن) و اگر راهي جز شكستن نماز براي بيرون ريختن غذا ندارد شكستن نماز در اين مورد اشكال ندارد. (طبق سوال از دفتر آيت الله فاضل لنكراني)

سؤال ۴: اهل تسنن كه با دست بسته نماز مي‌خوانند، آيا نمازشان باطل است اين حركت از چه زماني رواج يافته است؟ آيا پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ در اين مورد حديثي و يا گفتاري داشته‌اند كه مي‌شود مثلاً با دستان بسته نماز خواند؟
جواب: به نظر فقهاي شيعه اين گونه نماز خواندن جايز نيست و اين كار از زمان خليفه دوم رايج شده است و در زمان پيامبر و خليفه اول هم رايج نبوده است گفته شده است وقتي خليفه دوم رفتار ايرانيان را در مقابل پادشاهان ديد كه دستها را روي هم قرار مي‌دهند روش آنها را پسنديد و دستور داد كه مسلمين در نماز چنين عمل نمايند. به طور كلي به نظر شيعه هر قول و فعلي كه از طريق غير معصوم به عبادت افزوده يا كم شود مبطل عبادت است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۶۳۸)

سؤال ۵: آيا اضافه كردن مطالبي به نماز، نماز را باطل مي‌كند يا خير؟

جواب: اگر چيزي كه جزء نماز نيست وارد نماز كنيم نماز باطل مي‌شود. مگر اينكه دعا و ذكر باشد كه به قصد قربت گفتن آن اشكال ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۲۶۳)

سؤال ۶: آيا گريه كردن در نماز اشكال دارد؟

جواب: اگر از خوف خدا باشد اشكالي ندارد ولي در غير اين صورت نماز را باطل مي‌كند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۶۵۰)

سؤال ۷: اگر كسي در بين نماز غذايي كه لاي دندانها مانده فرو ببرد چه حكمي دارد؟

جواب: نمازش باطل نمي‌شود و اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود نمازش اشكال پيدا مي‌كند. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره) م ۱۱۵۵)

سؤال ۸: اگر شخصي در نماز براي جلوگيري از صداي خنده حالتش تغيير كند مثلاً رنگش سرخ شود نمازش چه حكمي پيدا مي‌كند؟

جواب: چنانچه از صورت نمازگزار بيرون رود، بايد نمازش را دوباره بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۵۱)دسته بندی مطلب : استفتائات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز