یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

ارکان دین

حبیبِ مَلکِ علاّم می فرماید که: بنای شرایع اسلام بر پنج چیز است:

اوّل: گواهی دادن بر آن که هیچ معبودی به غیرِ اللّه سزاوار پرستیدن نیست که خالق سماوات و ارض است و محمد رسول اوست؛ دوّم: برپای داشتن نماز که مناجات بی نیاز است؛ سوم: اداء زکات؛ چهارم: حج گزاردن؛ پنجم: روزه ماه رمضان داشتن.

بدان که در تحت هر رکنی از ارکان خمسه شریعت سرّی از اسرار حقیقت مودَع است بلکه در هر یکی اسرار عجیبه و آثار غریبه مُدرَّج است.

امّا نماز که تالی ایمان است و مقدّم باقیِ ارکان ست و عماد قصر دین ست و دعامه بیت یقین است و مناجات حقّ تعالی است. [نماز] اوّلْ مسئول در روز جزا است، اسرارِ طلسم گشایی درو بی نهایت و دلایلِ راهنمایی دِرو بی غایت ست.

طهارت

طهارت که شرط نماز است، فایده اش آن ست که ظاهرِ عنوان نامه اسرار باطن است.

چون ظاهر به وضو طاهر گردد، به حکم آن که قصر وجود را از بیرون به جانب باطن دریچه هاست و اثر هر یکی به دیگری متواضل، باطن را طهارتی از کدورات تعلّقات اغیار حاصل شود، علی الخصوص که وضوگیرنده دعاهای مخصوص را ورد زبان و اخلاص را در ادای این معنی حِرز جان بیارد.

نفس توست آلوده حرص و هوا                رو طهارت کن به دریای فنا
پس بشوی از هر دو عالم دست و روی      تا شوی شایسته این گفت وگوی
دولت هر دو جهانت داده اند                   پنج نوبت بهر آنت داده اند

حرکات نماز

صورت اشکال و حرکات نماز از آمدن بدین عالم خبر دهد و به مراجعت آن عالم دلالت کند.

تشهّد خبر می دهد از شهود و حضور او در حضرت عزّت پیش از آن که این جا آمد؛

و سجود خبر می دهد که چون بدین عالم آمد، بعد از مفارقت از وطن مألوف، اول به مقام نباتی پیوست که نباتات همه در سجودند که: «وَالنَّجمُ وَ الشَجرُ یَسْجُدانِ» (رحمن، ۶۰) و همه سر بر زمین نهاده اند بر شکل سجود؛

و رکوع خبر می دهد که از مقام نباتی به مقام حیوانی آمد و حیوانات جمله در رکوع اند و پشت خم داده اند؛ و قیام خبر می دهد که از مقام حیوانی به مقام انسانی پیوست که به جملگی در قیام اند.

پس در نماز این اشارت است که اول تکبیر بگوی یعنی تکبیر بر عالم حیوانی و بهیمی کن و بند آز مشو و از قیام انسانی که تَجَبُّر تکبّرست به رکوع حیوانی و بهیمی آی که شکل تواضع و خشوع و انکارست و آن جا به سجود مذلّت و افکندگی نباتی آی تا به تشهّد شهود و حضور اوّل باز رسی، «واسجد واقترب». (علق، ۱۹). مولانا می گوید:

من جمادی بودم و نامی شدم         وز نما مردم به حیوان سَر زدم
مُردم از حیوانی و آدم شدم            پس چه ترسم کی ز مُردن کم شدم
جمله دیگر بمیرم از بشر                تا برآرم از ملائک بال و پر

ذوق مناجات

نماز، انسان را از مقام حیوانی و تمنّای نفسانی و گفت و شنید خلق به مقام مَلِکی و مکالمه و مناجات حقّ آرد. و [نماز] از ذوق مناجات و مکالمه عهد اَلَست خبر دهد که: «نمازگزار با حقّ مناجات دارد و اگر داند که با که مناجات می کند هرگز التفات به غیر نکند».دسته بندی مطلب : اسلایدر
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز