یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵

نماز درسفر
واذ ا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه…
وهنگامي كه سفر كنيد گناهي بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد.
سوره نساء،آيه ۱۰۱

تحريم نماز در حال مستي
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوه وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون،
اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالي كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي گوييد.
سوره نساء ،آيه ۴۳

اخلاص در نماز
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين:
بگو همانا نماز وتمام عبادت و زندگي ومرگ من همه براي خداوند پروردگار جهانيان است شريكي براي او نيست وبه همين دستور يافته ام ومن نخستين مسلمان هستم .
سوره انعام،آيه ۱۶۲ و ۱۶۳

مهندسي خانه و نماز
واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلوه،
خانه هايتان را مقابل يكديگر قرا دهيد ونماز بر پا داريد.
سوره يونس،آيه ۸۷

مواظبت بر نماز ها
والذين هم علي صلاتهم يحافظون،
مصلين كساني هستند كه مواظب نماز خويشتن اند وهمه اوقات نماز را حفظ مي كنند.
سوره معارج ،آيه ۳۴

آداب نماز
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا،
ودر نماز نه صدا را بسيار بلند ونه بسيار آهسته گردان ،بلكه حد متوسط را اختيار كن.
سوره اسراء،آيه ۱۱۰

اداي واجب ، موجب نجات
قال رسول الله (ص):
قال اللله تعالي ( لا ينجوا مني عبدي الا باداء ما افترضت عليه )
خداوند فرموده ايت بنده ام از من نجات نمي يابد مگر با اداي آنچه بر او واجب كردم .
محجه البيضا ء ،ج ۱، ص ۳۹۸

طلب عبادت
عن الحسين ابن علي عليه الاسلام
ان من الطلب عباده تزكي لها و اذا اضرت النوافل بالفريضه فار فضوها
هر كس طلب عبادت دارد دل را براي آن پاك كند و هر گاه نمازهاي مستحبي به نمازهاي واجب ضرر رساند (باعث آسيب رساني به يكي از صفات و ابعاد نمازهاي واجب شد ) نمازهاي مستحبي را ترك كنيد .
تحف العقول ، ص ۲۶۷

نماز ،اولين فرمان به موسي
انني انا الله لا اله الاانا فاعبودني و اقم الصلوه لذكري
من الله هستم ،معبودي جز من نيست ،مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من به پا دار
سوره طه ،آيه ۱۴

وقت نماز صبح و ظهر
اقم الصلوه لدلوك الشمس الي غسق اليل و قران الفجر ان القران الفجر كان مشهودا
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكي شب به ياد آر و نماز صبح را نيز به جاي آر، كه آن به حقيقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است
سوره اسراء ، آيه ۷۸

اهميت نماز ظهر
حافظوا علي الصلوات و الصلوه الوسطي و قوموا الله قانتين
در انجام همه نمازها و نماز مياني (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال عبادت و خضوع كنان براي خدا به پا خيزيد
سوره بقره ،آيه ۲۳۸

ثابت بودن وقت نماز
فاقيموا الصلوه ان الصلوه كانت علي امومنين كتابا موقوتا
نماز را بر پا داريد كه راستي نماز وظيفه ثابت ومعيني است براي مومنان
سوره نساء ،آيه ۱۰۳

نماز و وقت شناسي
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ،وله الحمد في السموات و الارض و عيشاو حين تظرون
پس (به فكر آن روز بزرگ باشيد ) خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبيح و ستايش گوييد وسپاس اهل عالم در آسمانها و زمين مخصوص اوست وشما نيز در تاريكي شب و نيمه روز (در نماز عشا، ظهر و عصر ) به ستايش او مشغول شويد .
سوره روم ،آيات ۱۷و۱۸

نمازهاي پنجگانه روزانه
وسبح بحمده ريژبك قبل الطلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناي اليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضي
قبل از طلوع آفتاب وپيش از غروب آن وهمچنين در اثنا شب و اطراف روز تسيبح و حمد پرودژردگارت را به جا آور تا خشنود شوي
سوره طه ،آيه ۱۳۰

نماز ،روش پيامبران
قال رسول الله -صلي الله عليه واله-:
الصلاه من شرايع الدين ،وفيها مرضاه الرب- عز وجل -فهي منهاج الانبياء ،.
نماز از سنتهاي دين ،ومايه خشنودي پروردگار وراه وروش پيامبران است.
جامع احاديث الشيعه ،ج۴،ص ۲۲٫بحار الانوار،ج۸۲،ص۲۳۱

اقامه نماز و پاداش الهي
لكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبللك و المقيمين الصلوه والموتون الزكوه و المومنون بالله وال
ولي دسته اي از آنها كه راسخ در علم اند و آنها كه ايمان دارند و به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه كه پيش از تو نازل گرديده ايمان مي آورند و آنها كه نماز را بر پا مي دارند و آنان كه زكات مي دهند وآنها كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند به زودي به همه آنان پاداش عظيمي خواهيم داد
سوره نساء ،آيه ۱۶۲

نماز وقران
ان الذين يتلون كتاب الله و اقامواالصلواه
كساني كه قران تلاوت مي كنند ونماز به پاي مي دارند
سوره فاطر ،آيه ۲۶

اوصاف مصلحان
والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلواه انا لا نضيع اجر المصلحين
و آنهايي كه به كتاب (خدا) تمسك جويند و نماز را به پا دارند (پاداش بزرگي خواهند داشت زيرا ) ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهسم كرد .
سوره اعراف ،آيه ۱۷۰

نماز و صفات مومنان و مجاهدان
التا ئبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله و بشر المونين
(مومنان كساني هستند كه ) توبه كنندگان و عبادت كنندگان و سپاس گويان و سياحت كنندگان و ركوع كنندگان وسجده آوران وآمران به معروف و نهي كنندگان از منكر و حافظان حدود (ومرزهاي) الهي و بشارت بده مومنان را
سوره توبه ،آيه ۱۱۲

نماز و زكات
فاقيموا الصلوه و اتوالزكوه و اعتصموا بلله هو مولاكم
پس نماز بگذاريد و زكات بدهيد وبه خدا توسل جوييد اوست مولاي شما .
سوره حج ،آيه ۷۸

نماز وتنبيه
ولا تصل علي احد منهم مات ابداً و لا تقم علي قبره انهم كفروابلله و رسوله وماتوا وهم فاسقون
بر هيچ يك از آنها كه بميرد نماز نخوان و بر كنار قبرش (براي دعا و طلب آمرزش ) نايست ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند ودر حالي كه فاسق بودند از دنيا رفتند .
سوره توبه ،آيه ۸۴

نماز همراه با مشورت
والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم
وآنها كه دعوت پرودگارشان را اجابت كرده ونماز را برپا داشته وكارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مي گيرد .
سوره شوري ،آيه ۳۸

نماز، خصلت مومنين
والمومنون المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقميون الصلوه
مردان و زنان با ايمان يار وياور همديگرند ،امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و نماز را برپا مي دارند
سوره توبه ،آيه ۷۱

يكي از صفات متقين اقامه نماز است
الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصوه و مما رزقناهم ينفقون
پرهزيكاران كساني هستند مه به غيب ايمان مي آورند و نماز را بر پا مي دارند و از تمام نعمتها و مواهبي كه به آنها روزي داده ايم ،انفاق مي كنند .
سوه بقره ،آيه ۳

نماز پيوند با خدا و پيوند با خلق
واقيمواالصلواه واتواالزكوه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعلمون بصير
نماز را به پا داريد و زكات را اداكنيد (با اين دو وسيله روح و جسم اجتماع خود را نيرومند سازيد و بدانيد ) هر كار خيري براي خود (در سراي آخرت) از پيش مي فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت خداوند به اعمال شما آگاه است
سوره بقره ،آيه ۱۱۰

نماز جزء برنامه هاي حكومت اسلامي
الذين مكنا هم في الارض اقاموالصلواه و اتوا الزكوه و امروا بلمعروف و نهوا عن المنكر ولله عافبه الامور
ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات را ادا مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند و پايان همه امور از آن خداست .
سوره حج ،آيه ۴۱دسته بندی مطلب : مقالات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز