دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

از آنجا که غرض اصلی از نماز ذکر است و ذکر ملازم با ترک گناهان و انجام وظایف عبادی است، ازاین رو نمازهای واجب در اوقات مختلف وارد شدند که ذکر خداوند تداوم یابد و انسان را از غفلت رها سازد.

پرسش: بعضی می گویند ما منکر فلسفه و اهمیت نماز و اثرات تربیتی آن نیستیم اما چه لزومی دارد که در اوقات معینی انجام شود. آیا بهتر نیست که مردم آزاد گذارده شوند و هرکس به هنگام فرصت و آمادگی روحی، این وظیفه را انجام دهد؟

پاسخ: باید گفت تجربه نشان داده که اگر مسائل تربیتی تحت انضباط و شرایط معین قرار نگیرد، عده ای آن را به دست فراموشی می سپارند و اساس آن به کلی متزلزل می گردد. این گونه مسائل حتماً باید در اوقات معین و تحت انضباط دقیق قرار گیرد تا هیچکس عذر و بهانه ای برای ترک کردن آن نداشته باشد به خصوص اینکه انجام این عبادات در وقت معین مخصوصاً به صورت دسته جمعی دارای شکوه و تأثیر و عظمت خاصی است که قابل انکار نمی باشد و در حقیقت، یک کلاس بزرگ انسان سازی تشکیل می دهد.[۱]

پی نوشت:
[۱] تفسير نمونه، مكارم شيرازى، ج ۴، ص ۱۰۵٫
منبع : اکبری، محمود؛ نگاهی به فلسفه احکام، ص: ۵۲دسته بندی مطلب : سایر
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز