سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۱۰۵
بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حاليكه نشسته و بدن آرام است بگويد : السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته وبعد از آن بايد بگويد : السلام عليكم و بنابر احتياط واجب اضافه كند و رحمه الله وبركاته يا بگويد : السلام علينا و علي عباد الله الصالحين .

مسأله ۱۱۰۶
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كاري هم كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند مثل پشت به قبله كردن انجام نداده ، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است .

مسأله ۱۱۰۷
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز بهم خورده است ، چنانچه پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند ، مثل پشت بقبله كردن انجام نداده باشد نمازش صحيح است ، و اگر پيش از آن كه صورت نماز بهم بخورد ، كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند انجام داده باشد بنابر احتياط نمازش باطل است ، گرچه صحيح بودن آن خالي از قوت نيست.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز