سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۲۳۶
براي سه چيز بعد از سلام نماز ، انسان بايد دو سجده سهو به دستوري كه بعدا گفته ميشود بجا آورد : اول : آن كه در بين نماز ، سهوا حرف بزند . دوم : آن كه يك سجده را فراموش كند . سوم : آن كه در نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت و در دو مورد ديگر هم احتياط واجب آن است كه سجده سهو بنمايد اول در جائي كه نبايد نماز را سلام دهد مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد دوم آن كه تشهد را فراموش كند .

مسأله ۱۲۳۷
اگر انسان اشتباها يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو بجا آورد .

مسأله ۱۲۳۸
براي حرفي كه از آه كشيدن و سرفه پيدا ميشود ، سجده سهو واجب نيست ، ولي اگر مثلا سهوا آخ يا آه بگويد ، بايد سجده سهو نمايد .

مسأله ۱۲۳۹
اگر چيزي را كه غلط خوانده دوباره بطور صحيح بخواند براي دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست .

مسأله ۱۲۴۰
اگر در نماز سهوا مدتي حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود ، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافي است .

مسأله ۱۲۴۱
اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد يا بيشتر يا كمتر از سه مرتبه بگويد ، احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد .

مسأله ۱۲۴۲
اگر در جائي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد : ( السلام علينا و علي عباد الله الصالحين ) يا بگويد : ( السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ) بايد دو سجده سهو بنمايد ، ولي اگر اشتباها مقداري از اين دو سلام را بگويد ، يا بگويد ( السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ) احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد .

مسأله ۱۲۴۳
اگر در جائي كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد دو سجده سهو كافي است .

مسأله ۱۲۴۴
اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد ، بايد برگردد و بجا آورد .

مسأله ۱۲۴۵
اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده ، بايد بعد از سلام نماز سجده يا تشهد را قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد .

مسأله ۱۲۴۶
اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد ، معصيت كرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهوا بجا نياورد ، هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۴۷
اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا نه لازم نيست بجا آورد .

مسأله ۱۲۴۸
كسي كه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا ، اگر دو سجده بنمايد كافي است .

مسأله ۱۲۴۹
اگر بداند يكي از دو سجده سهو را بجا نياورده بايد دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهوا سه سجده كرده ، بايد دوباره دو سجده سهو بنمايد .

دستور سجده سهو

مسأله ۱۲۵۰
دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت سجده سهو كند و پيشاني را به چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد . بسم الله وبالله وصلي الله علي محمد و آله يا بسم الله وبالله اللهم صل علي محمد و آل محمد ولي بهتر است بگويد بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكي از ذكرهائي را كه گفته شد بگويد و بنشيند وبعد از خواندن تشهد سلام دهد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز