سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

سؤال ۱: فردي در ركوع ذكر را اشتباه مي‌خواند مثلاً عظيم را أعظيم مي‌خواند، حكمش چيست؟

جواب: اگر سهواً اشتباه گفته و بعد از ركوع متوجه شده است نماز او صحيح است و اما اگر غلط مي خوا ند به نظر برخي از مراجع بايد نمازهاي خود را قضا کند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج۱, ص ۱۵۹, س۱۱۶)

سؤال ۲: فرد مكلف در ركوع بايد به چه ميزاني خم شود؟

جواب: در ركوع بايد بقدري خم شد كه دستها به سر زانو برسد. البته مستحب است انسان بمقداري خم شود كه پشت به صورت افقي قرار گيرد. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۰۲۲)

سؤال ۳: اگر در نماز ركوع را فراموش كنيم چه حكمي دارد؟

جواب: اگر ركوع را فراموش كند و بعد از انجام دو سجده يادش بيايد نماز باطل است. اگر رکوع را فراموش کند و پيش از آن که به سجده (اول) برسد يادش بيايد، بايد بايستد و بعد به رکوع رود و بعد دو سجده را انجام دهد و اگر بعد از آنکه پيشاني به محل سجده رسيد يادش بيايد رکوه نکردن بنابر احتياط واجب بايد بايستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. . (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۰۴۱ و۱۰۴۲)

سؤال ۴: اگر در سجده يا ركوع كه دو ذكر را مي‌توان گفت هر دو ذكر را بگويد و يكي ا زآن دو را غلط بخواند نمازش صحيح است يا خير؟

جواب: در فرض مرقوم نماز صحيح است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره), ج۱, ص ۱۶۳, س۱۳۲)

سؤال ۵: كسي كه نشسته نماز مي‌خواند بايد عمل ركوع را به چه شكلي انجام دهد؟

جواب: كسي كه نشسته ركوع مي‌كند، بايد بقدري خم شسود كه صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است بقدري خم شود كه صورت نزديك جاي سجده برسد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م ۱۰۲۷)

سؤال ۶: آيا در ركوع فقط آن دو ذكر مخصوص را مي‌توان خواند؟

جواب: انسان هر ذكري در ركوع بگويد كافي است ولي احتياط واجب ان است كه به قدر سه مرتبه (سبحان الله) يا يك مرتبه (سبحان ربي العظيم و بحمده) كمتر نباشد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م ۱۰۲۸)

سؤال ۷: اگر كسي بعد ار ذكر ركوع بدون اينكه بايستد يا بدن آرام بگيرد به سجده رود نماز او چه حكمي‌داد؟

جواب: بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايستد و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر عمداً پيش از ايستادن، يا پيش ار آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره), م ۱۰۴۰)دسته بندی مطلب : استفتائات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز