جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

يا ايها الّذين امنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّكم و افعلوا الخير لعلّكم تفلحون.

اي كساني كه ايمان آورده ايد ركوع كنيد و سجود بجا آوريد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد. «حج، ۷۷»

ابتداء آيه خطاب به افراد با ايمان است يك سلسله دستورات كلي و جامع را كه حافظ دين و دنيا و پيروزي آنها در تمام صحنه ها است براي مؤمنين بيان ميكند.

نخست به چهار دستور مهم اشاره كرده ميگويد: اي كساني كه ايمان آورده ايد ۱ـ ركوع كنيد ۲ـ سجده بجا آوريد ۳ـ پروردگارتان را عبادت كنيد ۴ـ كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد.

بيان دو ركن ركوع و سجود از ميان تمام اركان نماز به خاطر اهميت فوق العاده آنها در اين عبادت بزرگ است. شرط رستگار شدن با انجام نماز است. (پيام)[۱] امر به ركوع و سجود در آيه امر به نماز است. شرط ايمان اداي نماز است.

اقامه نماز در ميان عبادات اهميت خاص دارد.

ايمان آوردندگان به ابعاد اعتقادي و عمل كنندگان به احكام عبادي فردي است. لزوم پيوستگي اعمال با اقامه نماز.

دستور عبوديت به طور مطلق كه بعد از اين دو بيان شده هر گونه عبادت و بندگي خدا را شامل مي شود.

امر به ركوع و سجود در اين آيه امر به نماز است و مقتضاي اين كه ركوع و سجود را در مقابل عبادت قرار داده اين است كه مراد از جمله(اعبدوا ربكم) امر به ساير عبادات تشريع شده در دين به غير نماز باشد مانند حج و روزه.[۲]

تعبير به (ربكم) (پروردگار شما) در حقيقت اشاره اي است به شايستگي او براي عبوديت و عدم شايستگي غير او، زيرا تنها مالك و صاحب و تربيت كننده او است.

نماز خود يك نوع عبادت محسوب ميشود.[۳]

دستور به فعل خير است، هر گونه كار نيكي را بدون هيچ قيد و شرط شامل ميشود. و اينكه از (ابن عباس) نقل شده كه منظور صله رحم و مكارم اخلاق است.

تنها به اداي واجبات اكتفا نكنيد بلكه به كارهايي از قبيل فريادرسي درماندگان و كمك به ضعيفان و نيكي به پدر و مادر نيز بپردازيد تا رستگار و سعادتمند شويد.[۴]

ركوع نشانه ادب است و سجود نشانه قرب به خدا و تا ادب را خوب انجام ندهيد آماده قرب نميشويد. ركوع راهي براي توبه و استغفار و عذرخواهي به درگاه خداوند است.

امام باقر ـ عليه السّلام ـ فرمود: من اتمّ ركوعه و سجوده لم تدخله وحشه في القبر.

كسي كه ركوع و سجود خود را كامل انجام دهد از وحشت قبر در امان است.[۵]

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۴، ص ۱۸۰٫
[۲] . الميزان ج ۱۴، ص ۶۱۰٫
[۳] . نمونه، ج ۱۴، ص ۱۸۱٫
[۴] . مجمع البيان، ج ۱۷، ص ۲۵٫
[۵] . وسائل الشيعه، ج ۴، ص ۹۲۸٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز