دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

در خبر آمد که شخص اندر نماز

چون بدرگاه خدا آرد نیاز

گر که غافل گردد از وجه خدا

بنگرد در غیر و ز و گـردد جـدا

این ندا آید‌ که:منگر‌ جز بمن،

تو چه دیدی به زمن اندر ز من؟

بار دیگر گوید«اللّه»اکبرم

ز آنچه پنداری من از آن برترم

بار دیگر گر کند خیره‌سری

گوید:آنجا رو که او را بنگری انوار

 

کرمانی،فواددسته بندی مطلب : متن ادبی
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز