درچه مواردی باید به جای وضو یا غسل، «تیمم» كرد؟ اگر چیزی برای تیمم كردن وجود نداشت، چه وظیفه ای داریم؟

الف) با توجه به آیه۶ سوره مائده و ۴۳ نساء در رساله های عملیه چنین آمده است: «در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم كرد: ۱٫ پیدا نكردن آب؛ ۲٫ مشقت بیش از حدّ؛ ۳٫ ترس از ضرر؛ ۴٫ نیاز به آب برای حفظ جان؛ ۵٫ نیاز به آب برای تطهیر؛ ۶٫ نداشتن آب مباح؛ ۷٫ نداشتن وقت برای وضو یا غسل.

ب) «تیمم» بر خاك، ریگ، كلوخ، سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگها به شرط اینكه پاك باشند صحیح است و اگر خاك و ریگ و كلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری كه روی فرش و لباس و مانند اینهاست، تیمم نماید و چنانچه گَرد پیدا نشود، باید به گِل تیمم كند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است كه نماز را بدون تیمم بخواند و بنابر احتیاط، بعداً قضای آن را به جا آورد (۱).

————————————————————-
۲٫ ر.ك: رساله های توضیح المسایل، بخش تیمم.دسته بندی مطلب : پرسمان
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز