دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

دو مسافر با كوله بارى از خستگى و پريشانى ، نزديك ظهر به خراسان رسيدند. آبى به سرو صورت زده و خود و اسب هاى شان را سيراب كردند. هنوز خستگى كاملا از تنشان بيرون نرفته بود كه صداى مؤ ذن را شنيدند. اسب ها را به درخت جلوى مسجد بستند و وضو گرفته ، داخل مسجد شدند. كنار ايستاده بودند و به سقف و معمارى داخل مسجد نگاه مى كردند. از شخصى كه دست ها و صورتش از آب وضو خيس بود و داخل مى شد پرسيدند:

– آقا! او كيست كه در محراب نشسته و نماز نافله مى خواند؟ امام جماعت است ؟

– چطور او را نمى شناسيد؟ مسافريد؟

– آرى ! مسافر هستيم .

– او آگاه به اسرار غيب ، وارث علم پيامبران و داناى شهرمان است . فرزند موسى بن جعفر، امام رضا عليه السلام است .

اين را گفت و كفش هايش را در آورد و رفت . مسافران غريب ، به هم نگاه كردند و يكى از آن دو گفت :

– برويم و بپرسيم نمازمان شكسته است يا كامل ؟

– آرى ! معلوم نيست ماندنمان چقدر طول بكشد. تكليفمان را بدانيم بهتر است !

منتظر شدند تا امام نماز مستحبى را تمام كرد. هر دو سلام كردند و يكى گفت :

– اى بزرگوار! سؤ الى داريم و زياد وقت شما را نمى گيريم .

– بپرسيد.

سؤ الشان را مطرح كردند و منتظر پاسخ شدند. امام پس از نگاهى طولانى به هر دو، به يكى اشاره كرد و فرمود: ((تو بايد نمازت را شكسته بخوانى )) اما به ديگرى فرمود: ((تو بايد كامل بخوانى ))!

خيلى تعجب كردند و خواستند علت را بپرسند، اما امام نافله ى بعدى را شروع كرده بود. از جوابى كه شنيده بودند، قانع نشده بودند؛ بنابراين منتظر شدند تا نماز امام تمام شود.

آن كه بايد نمازش را كامل مى خواند، پرسيد:

– آقا! ما هر دو از يك سرزمين آمده ايم . هر دو يك مسير را پيموده ايم . وضعمان در سفر مثل هم است . چرا او شكسته بخواند و من كامل ؟ چرا بين ما فرق گذاشتيد؟!

امام فرمود:

– تو براى چه كارى به خراسان آمده اى ؟

– براى ديدن ماءمون ، خليفه عباسى .

بنابراين مسافرت تو گناه است و در سفرى كه معصيت باشد، نماز كامل است .

– چه گناهى از من سر زده است ؟! كار بدى مرتكب شده ام ؟!

– همين كه به ديدار طاغوت (حاكم ستمگر) آمده اى ، سفر معصيت است .[۱]

[۱] . وسائل الشيعه ، ج ۵، ص ۵۱۰٫

مولف : مهدى محدثىدسته بندی مطلب : متن ادبی
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز