شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

معروف است که می گویند مرز بین اسلام و کفر، نماز است، اگر نماز خواندی به هر حال مسلمانی و گر نه، نه؛ این هم یکی از مستندات آن: یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام عبیدة بن زراره می گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد گناهان کبیره پرسیدم. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند:گناهان کبیره در کتاب علی علیه السلام هفت موردند:

۱- کفر به خدا

۲- قتل نفس

۳- عقوق و ناسپاسی حقّ پدر

۴- خوردن ربا پس از علم به حرمتش

۵- خوردن مال یتیم به ناحق

۶- گریز از جبهه جهاد

۷- تعرّب پس از هجرت.

وی می گوید: من گفتم: اینها بزرگ ترین معاصی هستند؟ فرمود: آری. گفتم: خوردنِ یک درهم مال یتیم به ناحق بدتر است یا ترک نماز؟ فرمود: ترک نماز. گفتم: پس شما ترک نماز را از کبائر نشمردی؟ در پاسخ فرمود: آنکه نخست برایت گفتم چه بود؟ گفتم: کفر بود. فرمود: به راستی تارک الصلاة(بی نماز) کافر است، یعنی بدون سبب و عذری نماز را ترک کند.

منبع : کافی، ج ۲، ص ۲۷۹ .دسته بندی مطلب : سایر
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز