دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

به نمازِ اول وقت بسیار اهتمام داشت و اولین نظامی بود که رهبر انقلاب در نماز به او اقتدا کردند. در کنار هلیکوپترِ جنگی‌اش ایستاده بوده و هر کدام از خبرنگاران به نوبت از او سؤال می‌کردند. او را به خوبی می‌ شناختند و نام و آوازه‌ اش به گوششان رسیده بود. در میان جمع، زمزمه‌هایی به گوش می‌ رسید.

-‌ تا به حال، هلی‌ کوپترش چه بار مورد هدف قرار گرفته و او از همة آن‌ها جانِ سالم به در برده است.

-‌ تا قبل از جنگ ایران و عراق، رکورد پروازهای عملیاتی در دست خلبانان آمریکایی بود که در جنگ ویتنام شرکت داشتند، ولی می‌گویند: حالا او در دنیا رکورددار است و کسی به اندازة او در پروازهای جنگی شرکت نداشته است.

خبرنگاری که از کشور ژاپن آمده بود، پرسید: «شما تا چه هنگام حاضرید بجنگید؟»

خندید. سرش را بالا گرفت و گفت: «ما برای خاک نمی‌جنگیم؛ ما برای اسلام می‌جنگیم. تا هر زمان که اسلام در خطر باشد، دست در دست مظلومانِ این کرة خاکی، به جنگ همۀ نامردها و ظالمان می‌رویم.» این را گفت و به راه افتاد.

خبرنگاران حیرت‌زده ایستادند و نگاه می‌کردند. آستین‌هایش را بالا زد. چند نفر به زبان‌های مختلف از هم می‌پرسیدند:‌ «کجا؟ خلبان شیرودی کجا می‌رود؟ هنوز مصاحبه تمام نشده!…»

خلبان شیرودی همان‌ طور که می‌رفت، برگشت؛ لبخندی زد و بلند گفت: «نماز! دارند اذان می‌گویند.»دسته بندی مطلب : متن ادبی
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز