جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

كلاّ لا تطعه و اسجد و اقترب.

چنان نيست (كه آن طغيانگر مي‌ پندارد) هرگز او را اطاعت مكن، و سجده نما و (به خدا) تقرب جوي. (علق ، ۱۹)

سجده كن و تقرّب جوي؟

به دنبال بحثي كه در آيات گذشته پيرامون طغيانگران كافر و مزاحمت آنها نسبت به پيغمبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و نماز گزاران آمده بود، در اين آيات آنها را زير رگبار شديد‌ترين تهديدها گرفته مي ‌فرمايد:

چنان نيست كه او مي ‌پندارد (گمان مي‌كند مي‌توان پا بر گردن پيغمبر به هنگام سجده بگذارد و او را از اين برنامه الهي باز دارد).

ـ در روايتي از ابن عباس آمده است كه روزي ابو جهل نزد رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ آمد در حالي كه حضرت نزديك مقام ابراهيم مشغول نماز بود، صدا زد مگر من تو را از اين كار نهي نكردم؟ حضرت ـ صلّي الله عليه و آله ـ بر او بانگ زد و او را از خود راند.

ابو جهل گفت: اي محمّد! بر من بانگ مي ‌زني، و مرا مي ‌راني؟ تو نمي ‌داني قوم و عشيره‌ من در اين سرزمين از همه بيشتر است.

در آخرين آيه ‌اين سوره كه آيه‌ سجده است مي‌ فرمايد:(چنان نيست كه او مي‌ پندارد و اصرار بر ترك سجده تو دارد).

ـ (هرگز او را اطاعت مكن و به درگاه پروردگارت سجده كن و به او تقرب جوي: لا تطعه و اسجد و اقترب).

ابو جهل‌ ها كوچكتر از آنند كه بتوانند مانع سجده تو شوند، و يا در راه پيشرفت آئينت سنگ بيندازند و مانع ايجاد كنند، تو با توكّل بر پروردگار و نيايش و عبادت و سجده، در اين مسير گام بردار و هر روز به خداي خود نزديك و نزديكتر شو.

ضمناً از اين آيه به خوبي استفاده مي‌ شود كه (سجده) باعث قرب انسان در درگاه است، و لذا در حديثي از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌خوانيم كه فرمود: (اقرب ما يكون العبد من الله اذا كان ساجدا) نزديكترين حالت بنده به خداوند زماني است كه در سجده باشد.

البته مي‌دانيم طبق روايات اهل بيت عصمت ـ عليهم السّلام ـ چهار سجده واجب در قرآن داريم (الم سجده) و (فصلت)و (النجم) و در اينجا (سوره علق) و بقيه سجده‌ هاي قرآن مستحب است.[۱]

در الميزان آمده:

امام رضا ـ عليه السّلام ـ فرمود: نزديكترين حال بنده به خدا حالت سجده او است.

(اقترب) امر از مصدر اقتراب است، كه به معناي تقرّب به خداي تعالي است.[۲]

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۲۷، سوره علق، آيه ۱۹، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۴٫
[۲] . تفسير الميزان، ج ۲۰، ص ۷۹۰٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز