پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:اول ما افترض الله علي امتي ، الصلوات الخمس و اول ما يرفع من اعمالهم ، الصلوات الخمس و اول ما يساءلون عنه ، الصلوات الخمس ؛

اولين چيزي كه خداوند بر امت من واجب كرد، نمازهاي پنج گانه است و اولين چيزي كه از اعمال ايشان بالا برده مي شود، نمازهاي پنج گانه است و اولين چيزي كه نسبت به آن مورد سؤ ال واقع مي شوند، نمازهاي پنج گانه است .(كنزالعمال ، ج ۷، حديث ۱۸۸۵)

برتري نماز

قال علي – عليه السلام -:اوصيكم بالصلاه و حفظها، فانها خيرالعمل و هي عمود دينكم ؛

شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش مي كنم ، زيرا نماز برترين عمل و ستون و اساس دين شما است (ميزان الحكمه ، ج ۵، ص ۴۶۸، بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۹)

معراج مؤ من

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:الصلوه ، معراج المؤ من ؛

نماز، معراج مؤ من است .(كشف الاسرار، ج ۲، ص ۶۷۶، سرالصلوه ، ص ۷، اعتقادات مجلسي ، ص ۲۹)

نماز نور مؤمن

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:الصلوه نور المؤ من ؛

نماز نور مؤ من است . (شهاب الاخبار، ص ۵۰، نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶)

نشانه ايمان

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:علم الايمان الصلوه ؛

علامت و نشانه ايمان نماز است .(شهاب الاخبار، ص ۵۹)

نماز ستون دين

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:الصلوه عماد دينكم ؛

نماز، پايه و ستون دين شما است . (ميزان الحكمه ، ج ۵، ص ۳۷۰)

تقرب به وسيله نماز

قال الكاظم – عليه السلام -:افضل ما يتقرب به العبد الي الله بعد المعرفه به ، الصلوه ؛

بهترين چيزي كه بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند، نماز است .(تحف العقول ، ص ۴۵۵)

پرچم اسلام

قال رسول الله – صلي الله عليه و آله -:علم الاسلام الصلاه ؛

نماز، پرچم اسلام است .(كنزالعمال ، ج ۷، ص ۲۷۹، حديث ۱۸۸۷)

نماز وسيله تقرب مؤمن

قال رسول الله – صلي الله عليه وآله -:ان الصلوه قربان المؤ من ؛

همانا نماز خواندن وسيله نزديكي مؤ من به خداست .(كنزالعمال ، حديث ۱۸۹۰۷)

نماز و پايه هاي دين

قال الباقر – عليه السلام -:بني الاسلام علي خمس : الصلوه و الزكوه ، و الصوم و الحج و الولايه ؛

اسلام بر روي پنج پايه بنا شده است : نماز، روزه ، زكات ، حج ، ولايت .(كافي ، ج ۲، ص ۱۷)دسته بندی مطلب : دیدگاه معصومین (ع)
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز