چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱- نماز صبح مشهود ملائکه است.

قرآن مجيد: نماز فجر(نماز صبح) مشهود ملائکه است(بني اسرائيل/آيه۷۷)گر چه تمام نمازها مشهود ملائکه است ولي نماز صبح در اين وادي از ويژگي خاصي بهره مند است. در روايات اسلامي آمده که : ((نماز صبح از ميان نمازها اين امتياز دارد که ملائکه شب و ملائکه روز آن را مشاهده مي کنند.زيرا نماز صبح اگر در اول وقت خود انجام شود دقيقاً در لحظه اي انجام شده است که ملائکه شب جاي خود را به ملائکه روز مي دهند. و هر دو گروه از فرشتگان شاهد اقامه آن خواهند بود.بنابراين نماز صبح که در اول وقت خوانده شود در دو پرونده ثبت مي شود.)) [۱]

۲- نماز صبح را با لباس زير نخوانيد

((استادشهيد مطهري اهميت ويژه و فوق العاده اي براي نماز قائل بودند.ايشان هرگز با لباس خانه نماز نمي خواند، مخصوصاً نماز صبح را.))

ما که از رختخواب بيرون مي آييم با همان لباس زير نماز صبح را مي خواهيم اما ايشان به هنگام نماز، لباس مي پوشيدند عمامه به سر مي گذاشتند و خودشان را براي نماز آراسته مي کردند.شايد اين کار بدين سبب بود که، مي خواستند از همان آغاز صبح که لباس مي پوشيدند آمادگي روحي پيدا کنند يعني ((من مي خواهم کاري انجام دهم که سرسري نيست.اين حالت آمادگي قبل از نماز مسلماً تاثير روحي بسزايي دارد.))

۳- مواظب نماز صبح باشيد

رسول خدا: کسي که نماز صبح نخواند قرآن از او بيزار است.

هرکه نماز ظهر بجا نياورد پيامبران الهي از او بيزارند.

هرکه نماز عصر را ترک کند فرشتگان از او بيزار است.

هرکه نماز مغرب نخواند دين از او بيزار است.

هرکه نماز عشارا ترک کند خداي جهان از او بيزار است. [۲]

۴- نماز صبح را منافقين دوست ندارند

رسول خدا: نماز صبح و نماز عشا سنگين ترين نمازها در نظر منافقين است.

(مستدرک وسايل/ج۱/ص/۱۸۳)

۵- حاجات مهم را بعد از نماز صبح از خدا بخواهيد

روايت شده است که ((حاجات مهم خود را در نماز صبح از خداوند مسالت نماييد.))

امام حسن مجتبي(ع) مي فرمايد:از رسول خدا شنيدم که فرمود: هرکس نماز صبح بگذارد آن نماز بين او و آتش دوزخ ديواري ايجاد مي کند.

۶- از رحمت خدا دور نشويد

حضرت مهدي(عج) به يک از مشتاقان ديدارش که به زيارت آن حضرت موفق شده بود دوباره فرمود: از رحمت خدا دور است کسي که نماز صبح را چندان تاخير بيندازد تا ستاره ها ناپديد شوند و نماز مغرب را به حدي تاخير بيندازد تا ستاره ها ظاهر شوند. [۳]

۷- نماز صبح به جماعت

رسول خدا چون شنيد تعدادي از مسلمين در نماز جماعت صبح حضور ندارند فرمود: اگر آنها از ثواب زياد نماز جماعت صبح و عشا خبر داشتند مانند راه رفتن کودکان شيرخوار، خود را به نماز جماعت مي رساندند[۴]

اسحاق ابن عمار از امام صادق(ع) سوال کرد که : خبر ده ما را از برترين وقت براي نماز صبح.امام فرمود:هنگام طلوع فجر

چون خداوند مي فرمايد: اِنّ قران الفجر کانَ مشهوداً(اسرا ۷۸)

يعني نماز صبح را ، فرشته روز و فرشته شب هر دو مشاهده مي کنند. پس هرگاه بنده نماز صبح را با طلوع فجر بخواند،دو مرتبه پاداش نوشته مي شود،هم فرشته صبح مي نويسد و هم فرشته شب.(ثواب الاعمال/ص۸۵)

۸- اي بي خبرها برخيزيد

و در روايتي آمده که حضرت امام حسين(ع) در کودکي تعابير زيباييدر مورد پرندگان داشتند و در مورد خروس مي فرمودند: خروس در موقع اذان فرياد مي زند: قوموا ايها الغافلون ، قوموا ايها الغافلون

يعني اي بي خبرها برخيزيد، اي بي خبرها برخيزيد.

هنگام سپيده دم خروس سحري داني که چرا همي کند نوحه گري

يعني که نمودنددر آينه ي صبح کز عمر شبي گذشت و تو بي خبري

حکايت

۱- امام حسن عسکري(ع):ابتدا نماز صبح بخوانم

هنگامي امام حسن عسکري(ع) در بستر بيماري بود و آخرين لحظات عمر شريفش را سپري مي کرد مقداري دارو جوشانده خدمت حضرت آوردند تا ميل کند.فرمود: ((وقت نماز صبح است. اول مقداري آب بياوريد تا وضو بگيرم و نماز بخوانم.))آب آوردند و امام وضو گرفت و نماز صبح را بجا آورد و لحظاتي بعد روح مقدسش به عالم بقا پرواز کرد.[۵]

رسول خدا(ص):هنگامي که آفتاب طلوع مي کند کافران و آفتاب پرستان در برابر آن به سجده مي افتند و خداوند نماز صبح را بر امت من واجب فرموده تا پيش از آنکه کافران،آفتاب و شيطان را سجده کنند امتم در برابر خداوند متعال سجده کنند.

(تفسير ابوالفتوح رازي /ج۱/ص۱۶۱)

۲- استخاره بد آمد

مردي تصميم داشت به سفر تجارت برود خدمت امام صادق(ع) که رسيد درخواست استخاره اي کرد، استخاره بد آمد، آن مرد ناديده گرفت و به سفر رفت اتفاقاً به او خوش گذشت و سود فراواني هم برد امام از آن استخاره در تعجب بود پس از مسافرت خدمت امام رسيد و عرض کرد:

يابن رسول الله ! يادتان هست چندي قبل از خدمت شمارسيدم برايم استخاره کرديد و بد آمد، استخاره ام براي سفر تجارت بود به سفر رفتم و سود فراواني کردم به من خوش گذشت.

امام صادق(ع) تبسمي کرد و به او فرمود: ( در سفري که رفتي يادت هست در فلان منزل خسته بودي نماز مغرب و عشايت را خواندي شام خوردي و خوابيدي و زماني بيدارشدي که آفتاب طلوع کرد و نماز صبح تو قضا شده بود؟

عرض کرد آري .حضرت فرمود: اگر خداوند دنيا و آنچه را که در دنياست به تو داده بود جبران آن خسارت (قضا شدن نماز صبح) نمي شد.[۶]

۳- امام خميني و نماز صبح

شبي بعد از دستگيري در مسير راه به سمت تهران به سربازان گفتم:نماز صبح نخوانده ام و يک جايي نگه داريد که من وضو بگيرم.

گفتند ما اجازه نداريم. گفتم شما که مسلح هستيد من اسلحه اي ندارم ضمنا چند نفر هستيد من تنها هستم کاري نمي توانم بکنم.گفتند ما اجازه نداريم.

فهميدم مه فايده اي ندارد.

گفتم خوب اقلاً نگه داريد تا من تيمم کنم گوش کردند و ماشين را نگه داشتند و اجازه پياده شدن به من ندادند.

من همين طور که توي ماشين مامورين نشسته بودم از توي ماشين خم شدم و دست خود را به زمين زدم و تيمم کردم نمازي که خواندم پشت به قبله بود چرا که از قم به تهران مي رفتيم و قبله در جنوب بود نماز با تيمم و پشت به قبله و ماشين در حال حرکت اين طور نماز خودم را خواندم شايد همين دو رکعت نماز من مورد رضاي خدا واقع شود. [۷]

۴- حضرت علي(ع) و محراب کوفه

حضرت مولي الموحدين امير مومنان علي(ع) اولين شهيد محراب در تاريخ اسلام هستند.

آن حضرت سحرگاه روز ۱۹ ماه رمضان سال ۴۰ هجري در محراب مسجد کوفه هنگام نماز صبح با ضربت شمشير زهرآلود ابن ملجم مرادي مجروح و در ۲۱ رمضان مظلومانه به شهادت رسيدند.

امام حسن مجتبي(ع) فرمودند: آنگاه که پدرم امام علي(ع) در آستانه شهادت قرار گرفت رو به من کرد و فرمود:

فرزندم ! تو را وصيت مي کنم به نماز اول وقت. [۸]

روايت است که حضرت علي(ع)در آستانه شهادت ۳ مرتبه درباره نماز سفارش کرد و فرمود : نماز ، نماز ، نماز [۹]

وقتي که حضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد به خانه بردند، نگاه به طليعه ي فجر افکند و فرمود: اي صبح تو شاهده باش که علي را فقط اکنون( به اجبار) دراز کشيده مي بيني!

پی نوشت ها :
[۱] . (وسايل شيعه/ج۳/ص۱۵۶/بحار/ج۸/ص۷۳)
[۲] . (اسرار الصلوه/ص۳۴)
[۳] . (حق اليقين/ص۳۰۲)
[۴] . (بهترين پناهگاه/ص۹۴)
[۵] . (منتهي الامال /ج۲/ص۴۱۲)
[۶] . (جهاد با نفس/ج۱/ص۶۶)
[۷] . (امام در سنگر نماز/ص۱۳)
[۸] . (ميزان الحکم/ج۴/ص۳۵۳۹)
[۹] . (مستدرک الوسايل/ج۳/ص۳۰)دسته بندی مطلب : مقالات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز