یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

مصباح الشريعة، ص ۸۷ از امام صادق نقل می کند که ایشان درباره آداب نمازنقل کرده است که:

آداب نماز این است:

– هنگامی که به نماز ایستادی از دنیا و آنچه در دنیاست و از تمام مخلوقات و تمام دلبستگی های آنها نا امید شو

– فکرت را از تمام مشغولیت های غیرالهی آزاد کن

– بزرگی خداوند را با چشم دل مشاهده کن

– با ایستادنت برابرخداوند به یاد ایستادنت برابرخدا درقیامت بیقت که قیامت روزی است که انسان غیراز عمل توشه ای ندارد وبرخدا وارد می شود

– برروی دوپای ترس از عذاب وامید به بخشش خدا بایست

– هنگامی که تکبیره الاحرام گفتی هرچه غیرخدا وجود دارد را کوچک شمار چون اگر خداوند بداند غیر از او موجودات دیگر نیزدر نظرت مثل خداوند بزرگ هستند خداوند می گوید:ای دروغگو به من نیرنگ می زنی به عزت وجلالم سوگند که لذت ذکر و مناجاتم را از تو می گیرم و اجازه نزدیک شدن تو به صفاتم را نمی دهم.

– بدان که خداوند به عبادات تو نیاز ندارد و او به تو دستور بندگی داده تا از عقوبت آن در امان بمانی وفیض ورحمت وهدایت و مغفرت خودش را شامل حال تو کند

– و اگر خداوند غیر از این زمین کرات دیگر بسیار زیاد خلق کند وهمه آنها کافر شوند یا همه آنها مطیع خداوند باشند ذره ای برای خدا تفاوت نمی کند

– پس هدف خداوند از خلقت رساندن فیض و رحمت و مغفرتش به بندگان است

– پس دو لباس حیا و ناتوانی برابر خدواند را بپوش وبه زیر سایه الهی وارد شو تا از برکات او بهرمند شوی و از خداوند کمک بگیر

نکته ها و پیامها

ایستادن در نماز نماد ایستادن درقیامت است

دو پای انسان درنماز ،نماد خوف ورجا است

حقیقت تکبیره الاحرام این است که هیچ موجودی را در عرض خدا بزرگ نپنداریم

توضیحات

منظور از بزرگ دانستن خداوند برزگی یعنی نسبت به تمام موجودات است که نفی تثلیث و ثنویت و غلو باشددسته بندی مطلب : مقالات
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز