سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۵۳۳
بعد از مرگ انسان ، ميشود براي نماز و عبادتهاي ديگر او كه در زندگي بجا نياورده ، ديگري را اجير كنند يعني باو مزد دهند كه آنها را بجا آورد . واگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است .

مسأله ۱۵۳۴
انسان ميتواند براي بعضي از كارهاي مستحبي مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام ، از طرف زندگان اجير شود ، ونيز ميتواند كار مستحبي را انجام دهد و ثواب آنرا براي مردگان يا زندگان هديه نمايد .

مسأله ۱۵۳۵
كسي كه براي نماز قضاي ميت اجير شده ، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز را روي تقليد صحيح بداند . و اگر عالم بكيفيت احتياط باشد و احتياط كند اشكال ندارد .

مسأله ۱۵۳۶
اجير بايد موقع نيت ، ميت را معين نمايد . و لازم نيست اسم او را بداند . پس اگر نيت كند از طرف كسي نماز ميخوانم كه براي او اجير شده‌ام كافي است .

مسأله ۱۵۳۷
اجير بايد خود را به جاي ميت فرض كند و عبادتهاي او را قضا نمايد و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه كند كافي نيست .

مسأله ۱۵۳۸
بايد كسي را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند كه نماز را ميخواند واگر شك داشته باشند كه صحيح انجام ميدهد يا نه اشكال ندارد .

مسأله ۱۵۳۹
كسي كه ديگري را براي نمازهاي ميت اجير كرده اگر بفهمد كه عمل را بجا نياورده ، يا باطل انجام داده ، بايد دوباره اجير بگيرد .

مسأله ۱۵۴۰
هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه اگر چه بگويد انجام داده‌ام ، بايد دوباره اجير بگيرد . ولي اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه ، گرفتن اجير لازم نيست .

مسأله ۱۵۴۱
كسي را كه عذري دارد ومثلا نشسته نماز ميخواند نميشود براي نمازهاي ميت اجير كرد ، بلكه بنابر احتياط واجب بايد كسي را هم كه با تيمم يا جبيره نماز ميخواند اجير نكنند .

مسأله ۱۵۴۲
مرد براي زن و زن براي مرد ميتواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد .

مسأله ۱۵۴۳
لازم نيست قضاي نمازهاي ميت بترتيب خوانده شود ، هر چند بدانند كه ميت ترتيب نمازهاي خود را ميدانسته .

مسأله ۱۵۴۴
اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصي انجام دهد ، بايد همان طور بجا آورد . واگر با او شرط نكنند ، بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت هر كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند مثلا اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است ، سه مرتبه بگويد .

مسأله ۱۵۴۵
اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند ، بايد مقداري از مستحبات نماز را كه معمول است بجا آورد .

مسأله ۱۵۴۶
اگر ميت ترتيب نمازهائي را كه قضا شده ميدانسته و انسان بخواهد براي آن نمازها اجير بگيرد بهتر است براي هر كدام آنها وقتي را معين نمايد مثلا اگر با يكي از آنها قرار گذاشت كه از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند ، با ديگري قرار بگذارد كه از ظهر تا شب بخواند و نيز بهتر است نمازي را كه در هر دفعه شروع ميكند معين نمايد مثلا قرار بگذارد اول نمازي را كه ميخواند صبح باشد يا ظهر يا عصر و همچنين بهتر است با آنها قرار بگذارد كه در هر دفعه نماز يك شبانه روز را تمام كنند و اگر ناقص بگذارند آنرا حساب نكنند و دفعه بعد نماز يك شبانه‌روز را از سر شروع نمايند .

مسأله ۱۵۴۷
اگر كسي اجير شود كه مثلا در مدت يك سال نمازهاي ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد ، بايد براي نمازهائي كه ميدانند بجا نياورده ديگري را اجير نمايند بلكه براي نمازهائي هم كه احتمال ميدهند بجا نياورده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند .

مسأله ۱۵۴۸
كسي را كه براي نمازهاي ميت اجير كرده‌اند ، اگر پيش از تمام كردن نماز بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد ، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند ، بايد اجرت مقداري را كه نخوانده از مال او به ولي ميت بدهند ، مثلا اگر نصف آنها را نخوانده ، بايد نصف پولي را كه گرفته از مال او به ولي ميت بدهند ، واگر شرط نكرده باشند ، بايد ورثه‌اش از مال او اجير بگيرند ، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست .

مسأله ۱۵۴۹
اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بايد از مال او براي نمازهائي كه اجير بوده ديگري را اجير نمايند و اگر چيزي زياد آمد ، در صورتي كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند ، و اگر اجازه ندهند ثلث آنرا به مصرف نماز خودش برسانند.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز