چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

‌صبح و شام ياد خدا

و اذكر ربّك في نفسك تضرّعاً و خيفهً و دون الجهر من القول بالغدوّ و الآصال و لا تكن من الغافلين.

پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و خوف و آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافلان مباش.«اعراف ، ۲۰۵»

در اين آيه به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دستور مي‌دهد (و البته يك حكم عمومي است اگر چه روي سخن در آن به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ شده همانند بسياري ديگر از تعبيرات قرآن).

و اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خيفه

پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و خوف ياد كن.

سپس اضافه مي‌كند:

و دون الجهر من القول. و آهسته و آرام نام او را بر زبان بياور

و اين كار را همواره صبحگاهان و شامگاهان تكرار كن، بالغدو و الاصال.

(آصال) جمع (اصيل) به معني نزديك غروب و شامگاه است. و هرگز از غافلان و بيخبران از ياد خدا مباش. و لا تكن من الغافلين

ياد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامگاهان مايه بيداري دل ‌ها و كنار رفتن ابرهاي تاريك غفلت از دل آدمي است، ياد خدا همچون باران بهاري است كه چون بر دل ببارد گل‌ هاي بيداري، توجه، احساس مسؤوليت، روشن بيني و هر گونه عمل مثبت و سازنده‌ اي را مي ‌روياند.[۱]

 

[۱] . تفسير نمونه،‌ج ۷، ص ۶۹ ـ ۷۳٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز